Hỗ trợ
Hotline: 090.318.00.99
chống dính    chảo dầu    ốc vít    bulong    màn cửa    tay quay    máy bờm dầu    khoa chống trộm    laptop    con nâng    xâm c4
Thegioicongnghiep.org - Trang chủ
Đăng Trang chủ | Quản lý Trang chủ | Chủ đề Trang chủ
Tất cả
Đầu tiên   1    2   »
OXY VIÊN- dùng trong nuôi trồng thủy sản
OXY VIÊN- dùng trong nuôi trồng thủy sản
[ID: 86666] [xem: 431 - trả lời: 0] [08:40 AM | 05/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Hồ Chí Minh
Mua bán- BKC 80%, chất xử lý dùng trong nuôi thủy sản
Mua bán- BKC 80%, chất xử lý dùng trong nuôi thủy sản
[ID: 86665] [xem: 290 - trả lời: 0] [08:39 AM | 05/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Mua bán- EDTA, chất xử lý trong ao nuôi thủy sản
Mua bán- EDTA, chất xử lý trong ao nuôi thủy sản
[ID: 86663] [xem: 237 - trả lời: 0] [08:37 AM | 05/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản-BIO WII
Chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản-BIO WII
[ID: 86662] [xem: 259 - trả lời: 0] [08:36 AM | 05/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
YUCCA LIQUID( Dạng nước) hấp thu khí độc, chống sốc cho tôm, cá.
YUCCA LIQUID( Dạng nước) hấp thu khí độc, chống sốc cho tôm, cá.
[ID: 86659] [xem: 264 - trả lời: 0] [08:33 AM | 05/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Mua – Bán Yucca nguyên liệu (Bột, Nước) dùng trong Nuôi trồng thủy sản
Mua – Bán Yucca nguyên liệu (Bột, Nước) dùng trong Nuôi trồng thủy sản
[ID: 86658] [xem: 258 - trả lời: 0] [08:32 AM | 05/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Bán Enzyme cắt tảo, xử lý nước (Ấn Độ) – Cải thiện môi trường ao nuôi
Bán Enzyme cắt tảo, xử lý nước (Ấn Độ) – Cải thiện môi trường ao nuôi
[ID: 86655] [xem: 230 - trả lời: 0] [08:19 AM | 05/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Mua bán- EDTA, chất xử lý trongao nuôi thủy sản
Mua bán- EDTA, chất xử lý trongao nuôi thủy sản
[ID: 86581] [xem: 616 - trả lời: 0] [09:05 AM | 03/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản-BIO WII
Chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản-BIO WII
[ID: 86580] [xem: 541 - trả lời: 0] [09:03 AM | 03/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Mua bán - YUCCA nguyên liệu (DẠNG BỘT) – hấp thu khí độc, chống sốc.
Mua bán - YUCCA nguyên liệu (DẠNG BỘT) – hấp thu khí độc, chống sốc.
[ID: 86579] [xem: 540 - trả lời: 0] [09:02 AM | 03/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Mua bán- YUCCA LIQUID( Dạng nước) hấp thu khí độc, chống sốc cho tôm, cá
Mua bán- YUCCA LIQUID( Dạng nước) hấp thu khí độc, chống sốc cho tôm, cá
[ID: 86576] [xem: 648 - trả lời: 0] [08:39 AM | 03/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Mua – Bán Yucca nguyên liệu (Bột, Nước) dùng trong Nuôi trồng thủy sản
Mua – Bán Yucca nguyên liệu (Bột, Nước) dùng trong Nuôi trồng thủy sản
[ID: 86575] [xem: 527 - trả lời: 0] [08:37 AM | 03/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Bán Enzyme cắt tảo, xử lý nước (Ấn Độ) – Cải thiện môi trường ao nuôi
Bán Enzyme cắt tảo, xử lý nước (Ấn Độ) – Cải thiện môi trường ao nuôi
[ID: 86573] [xem: 559 - trả lời: 0] [08:35 AM | 03/11/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Bán Enzyme cắt tảo, xử lý nước (Ấn Độ) , chất xử lý nước
Bán Enzyme cắt tảo, xử lý nước (Ấn Độ) , chất xử lý nước
[ID: 86472] [xem: 550 - trả lời: 0] [15:30 PM | 30/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
YUCCA ( DẠNG BỘT VÀ NƯỚC) nguyên liệu thủy sản
YUCCA ( DẠNG BỘT VÀ NƯỚC) nguyên liệu thủy sản
[ID: 86470] [xem: 628 - trả lời: 0] [15:23 PM | 30/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
thương lượng
Toàn quốc
Chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản- BIO POWDER
Chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản- BIO POWDER
[ID: 86413] [xem: 442 - trả lời: 0] [15:21 PM | 28/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản-BIO WII
Chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản-BIO WII
[ID: 86412] [xem: 397 - trả lời: 0] [15:19 PM | 28/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
YUCCA nguyên liệu (DẠNG BỘT)
YUCCA nguyên liệu (DẠNG BỘT)
[ID: 86411] [xem: 472 - trả lời: 0] [15:15 PM | 28/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Mua bán YUCCA ( DẠNG BỘT VÀ NƯỚC) nguyên liệu thủy sản
Mua bán YUCCA ( DẠNG BỘT VÀ NƯỚC) nguyên liệu thủy sản
[ID: 86410] [xem: 603 - trả lời: 0] [15:12 PM | 28/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Bán Enzyme cắt tảo, xử lý nước (Ấn Độ) – Cải thiện môi trường ao nuôi
Bán Enzyme cắt tảo, xử lý nước (Ấn Độ) – Cải thiện môi trường ao nuôi
[ID: 86408] [xem: 661 - trả lời: 0] [15:09 PM | 28/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
YUCCA nguyên liệu (DẠNG BỘT) hấp thu khí độc, chống sốc
YUCCA nguyên liệu (DẠNG BỘT) hấp thu khí độc, chống sốc
[ID: 86295] [xem: 457 - trả lời: 0] [16:11 PM | 26/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
MICROBIOWEM- Nguyên liệu thủy sản
MICROBIOWEM- Nguyên liệu thủy sản
[ID: 85708] [xem: 333 - trả lời: 0] [10:14 AM | 16/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
VI SINH PROBIOTECH- Nguyên liệu thủy sản
VI SINH PROBIOTECH- Nguyên liệu thủy sản
[ID: 85709] [xem: 273 - trả lời: 0] [10:16 AM | 16/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Hồ Chí Minh
YUCCA LIQUID- Nguyên liệu thủy sản
YUCCA LIQUID- Nguyên liệu thủy sản
[ID: 85713] [xem: 286 - trả lời: 0] [10:19 AM | 16/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Hồ Chí Minh
YUCCA POWDER
YUCCA POWDER
[ID: 85727] [xem: 309 - trả lời: 0] [10:24 AM | 16/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Hồ Chí Minh
VI SINH PROBIOTECH- Nguyên liệu thủy sản
VI SINH PROBIOTECH- Nguyên liệu thủy sản
[ID: 85710] [xem: 262 - trả lời: 0] [10:16 AM | 16/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
CHẾ PHẨM SINH HỌC MICROBIO XXL- Nguyên liệu thủy sản
CHẾ PHẨM SINH HỌC MICROBIO XXL- Nguyên liệu thủy sản
[ID: 85707] [xem: 220 - trả lời: 0] [10:11 AM | 16/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
CHẾ PHẨM SINH HỌC EMZYME AXN - Nguyên liệu thủy sản
CHẾ PHẨM SINH HỌC EMZYME AXN - Nguyên liệu thủy sản
[ID: 85705] [xem: 232 - trả lời: 0] [10:08 AM | 16/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
BIO WII- Chế phẩm sinh học
BIO WII- Chế phẩm sinh học
[ID: 85704] [xem: 283 - trả lời: 0] [10:05 AM | 16/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
BIO POWDER- Chế phẩm sinh học
BIO POWDER- Chế phẩm sinh học
[ID: 85703] [xem: 236 - trả lời: 0] [10:02 AM | 16/10/2015]
được gởi bởi: Huỳnh Thị Tin
thương lượng
Toàn quốc
Đầu tiên   1    2   »
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SAO ĐỎ
MST: 0312803179 - Tel: 08.62583517 | 08.62583518 - Fax: 08.62583516
Lầu 10, Cao Ốc Mỹ Thịnh, 137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
tgcn.org@gmail.com
090.318.00.99 (Mr.Vinh)
THẾ GIỚI CÔNG NGHIỆP
không trực tiếp bán sản phẩm.
Vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
Thiết Kế Website bởi Thiết Kế Website Cao Cấp