Hỗ trợ
Hotline: 090.318.00.99
chống dính    chảo dầu    ốc vít    bulong    màn cửa    tay quay    máy bờm dầu    khoa chống trộm    laptop    con nâng    xâm c4
Thegioicongnghiep.org - Trang chủ
Đăng Trang chủ | Quản lý Trang chủ | Chủ đề Trang chủ
Tất cả
Đầu tiên   1    2    3   »
Thép láp tròn đặc phi 60, phi 65, phi 70, phi 80, phi 95, phi 100, phi 105 scm440 s45c
Thép láp tròn đặc phi 60, phi 65, phi 70, phi 80, phi 95, phi 100, phi 105 scm440 s45c
[ID: 93000] [xem: 981 - trả lời: 0] [09:00 AM | 03/12/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Bình Dương
Thép láp tròn đặc phi 25, phi 30, phi 36, phi 38, phi 40, phi 42, phi 48, phi 60
Thép láp tròn đặc phi 25, phi 30, phi 36, phi 38, phi 40, phi 42, phi 48, phi 60
[ID: 92999] [xem: 635 - trả lời: 0] [08:53 AM | 03/12/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Bình Dương
Olala, Thép ống phi 90, phi 114 dn 100, ống thép đúc phi 141, phi 168 dn 150 dayc sch40
Olala, Thép ống phi 90, phi 114 dn 100, ống thép đúc phi 141, phi 168 dn 150 dayc sch40
[ID: 92997] [xem: 376 - trả lời: 0] [15:12 PM | 02/12/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
alala, Thép ống phi 76, phi 90 phi 114, od 141, phi 168 dn150, phi 219 dn200
alala, Thép ống phi 76, phi 90 phi 114, od 141, phi 168 dn150, phi 219 dn200
[ID: 92996] [xem: 419 - trả lời: 0] [15:04 PM | 02/12/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép ống phi 34, phi 42, ống thép phi 48, phi 60, phi 76 dày 2ly 3ly
Thép ống phi 34, phi 42, ống thép phi 48, phi 60, phi 76 dày 2ly 3ly
[ID: 92995] [xem: 395 - trả lời: 0] [14:58 PM | 02/12/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 dày 4ly, 5ly, hộp thép 60 x 120 dày 4ly, 75 x 150 dày 2ly5
Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 dày 4ly, 5ly, hộp thép 60 x 120 dày 4ly, 75 x 150 dày 2ly5
[ID: 92960] [xem: 376 - trả lời: 0] [09:12 AM | 01/12/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 dày 2ly, hộp thép 30 x 90 dày 3ly, 45 x 90 dày 3.5ly
Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 dày 2ly, hộp thép 30 x 90 dày 3ly, 45 x 90 dày 3.5ly
[ID: 92959] [xem: 450 - trả lời: 0] [09:07 AM | 01/12/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp kẽm 20 x 40 dày 1.2ly, hộp thép 30 x 60 dày 2ly, 30 x 90 dày 3ly
Thép hộp kẽm 20 x 40 dày 1.2ly, hộp thép 30 x 60 dày 2ly, 30 x 90 dày 3ly
[ID: 92958] [xem: 389 - trả lời: 0] [09:02 AM | 01/12/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp 60 x 120 dày 4ly, hộp thép 70 x 140 dày 2ly, thép hộp dày 75 x 150 dày 5ly
Thép hộp 60 x 120 dày 4ly, hộp thép 70 x 140 dày 2ly, thép hộp dày 75 x 150 dày 5ly
[ID: 92860] [xem: 300 - trả lời: 0] [09:53 AM | 28/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp 50 x 100 dày 2ly5, hộp thép 60 x 120 dày 4ly, thép hộp kẽm 20 x 40 dày 1ly2
Thép hộp 50 x 100 dày 2ly5, hộp thép 60 x 120 dày 4ly, thép hộp kẽm 20 x 40 dày 1ly2
[ID: 92859] [xem: 324 - trả lời: 0] [09:48 AM | 28/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp 30 x 60 x 0.9 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 1.0 x 6000mm
Thép hộp 30 x 60 x 0.9 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 1.0 x 6000mm
[ID: 92852] [xem: 233 - trả lời: 0] [14:51 PM | 26/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp 30 x 60 x 0.9 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 1.0 x 6000mm
Thép hộp 30 x 60 x 0.9 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 1.0 x 6000mm
[ID: 92853] [xem: 332 - trả lời: 0] [14:51 PM | 26/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp kẽm 20 x 40, hộp thép lớn 100 x 150 dày 5ly, thép hộp 100 x 200 dày 6ly
Thép hộp kẽm 20 x 40, hộp thép lớn 100 x 150 dày 5ly, thép hộp 100 x 200 dày 6ly
[ID: 92851] [xem: 322 - trả lời: 0] [14:42 PM | 26/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp 10 x 20, hộp thép 100 x 200 dày 3ly, 4ly, thép hộp kẽm 20 x 40 dày 1.2ly
Thép hộp 10 x 20, hộp thép 100 x 200 dày 3ly, 4ly, thép hộp kẽm 20 x 40 dày 1.2ly
[ID: 92850] [xem: 263 - trả lời: 0] [14:37 PM | 26/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Toàn quốc
Thép ống phi 34, od 48, thép ống đúc phi 325, od 355, ống thép hàn phi 508, od 610
Thép ống phi 34, od 48, thép ống đúc phi 325, od 355, ống thép hàn phi 508, od 610
[ID: 92797] [xem: 238 - trả lời: 0] [09:08 AM | 24/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép ống phi 90, od 114, thép ống đúc phi 141, phi 168 dn150, ống mạ kẽm phi 508
Thép ống phi 90, od 114, thép ống đúc phi 141, phi 168 dn150, ống mạ kẽm phi 508
[ID: 92795] [xem: 197 - trả lời: 0] [09:02 AM | 24/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép ống đúc phi 219, od 273, ống thép phi 325 dày 8ly, thép ống mạ kẽm phi 406
Thép ống đúc phi 219, od 273, ống thép phi 325 dày 8ly, thép ống mạ kẽm phi 406
[ID: 92794] [xem: 224 - trả lời: 0] [08:55 AM | 24/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp 120 x 120, thép hộp vuông 125 x 125, thép hộp mạ kẽm 150 x 150
Thép hộp 120 x 120, thép hộp vuông 125 x 125, thép hộp mạ kẽm 150 x 150
[ID: 92724] [xem: 280 - trả lời: 0] [11:53 AM | 22/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Bình Dương
Thép Hộp 100 x 100 dày 4ly, thép hộp kẽm 125 x 125 dày 5ly, họp thép 20 x 40
Thép Hộp 100 x 100 dày 4ly, thép hộp kẽm 125 x 125 dày 5ly, họp thép 20 x 40
[ID: 92723] [xem: 232 - trả lời: 0] [11:49 AM | 22/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp 80 x 80 dày 2ly, hộp thép mạ kẽm 90 x 90 dày 3ly, 100 x 100 dày 5ly
Thép hộp 80 x 80 dày 2ly, hộp thép mạ kẽm 90 x 90 dày 3ly, 100 x 100 dày 5ly
[ID: 92722] [xem: 247 - trả lời: 0] [11:45 AM | 22/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp 30 x 60, thép hộp mạ kẽm 50 x 100, hộp thép lớn 100 x 150 dày 4ly, 6ly
Thép hộp 30 x 60, thép hộp mạ kẽm 50 x 100, hộp thép lớn 100 x 150 dày 4ly, 6ly
[ID: 92694] [xem: 216 - trả lời: 0] [09:13 AM | 21/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Bình Dương
Thép hộp 20 x 40, thép hộp mạ kẽm 40 x 80 dày 4ly, hộp thép lớn 100 x 200 dày 8ly
Thép hộp 20 x 40, thép hộp mạ kẽm 40 x 80 dày 4ly, hộp thép lớn 100 x 200 dày 8ly
[ID: 92693] [xem: 218 - trả lời: 0] [09:10 AM | 21/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép hộp 10 x 20, thép hộp mạ kẽm 100 x 200, hộp thép 100 x 150 dày 5ly
Thép hộp 10 x 20, thép hộp mạ kẽm 100 x 200, hộp thép 100 x 150 dày 5ly
[ID: 92692] [xem: 294 - trả lời: 0] [08:59 AM | 21/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
20/11 Thép ống đúc phi 406 nk.phi 508 nk.phi 610 nk, thép ống đúc phi 114 phi 168 japan.phi 141 korea
20/11 Thép ống đúc phi 406 nk.phi 508 nk.phi 610 nk, thép ống đúc phi 114 phi 168 japan.phi 141 korea
[ID: 92673] [xem: 279 - trả lời: 0] [10:01 AM | 19/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Bình Dương
Thép ống đúc phi 90, od 102 dày 5 ly 5, ống thép phi 114, od 127 dày 6ly, phi 133, od 141 dày 6ly
Thép ống đúc phi 90, od 102 dày 5 ly 5, ống thép phi 114, od 127 dày 6ly, phi 133, od 141 dày 6ly
[ID: 92672] [xem: 284 - trả lời: 0] [09:44 AM | 19/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép ống phi 168, thép ống đúc phi 219 dày 7ly 8ly, ống thép mạ kẽm phi 273 dày 9 ly 27
Thép ống phi 168, thép ống đúc phi 219 dày 7ly 8ly, ống thép mạ kẽm phi 273 dày 9 ly 27
[ID: 92671] [xem: 229 - trả lời: 0] [09:22 AM | 19/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép ống đúc phi 406, phi 508 phi 610, thép ống đúc phi 114 phi 168 japan.phi 141 korea
Thép ống đúc phi 406, phi 508 phi 610, thép ống đúc phi 114 phi 168 japan.phi 141 korea
[ID: 92656] [xem: 236 - trả lời: 0] [08:09 AM | 18/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thép ống phi 168, od 219 dày 3 ly 96, ống thép phi 219 dày 4ly, thép ống đúc phi 273, od 325 dày 8ly
Thép ống phi 168, od 219 dày 3 ly 96, ống thép phi 219 dày 4ly, thép ống đúc phi 273, od 325 dày 8ly
[ID: 92655] [xem: 209 - trả lời: 0] [07:58 AM | 18/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Bình Dương
Thép ống đúc od 219, phi 168, thép ống phi 141, d 168, ống thép đen phi 168, od 325 sch40
Thép ống đúc od 219, phi 168, thép ống phi 141, d 168, ống thép đen phi 168, od 325 sch40
[ID: 92654] [xem: 274 - trả lời: 0] [07:52 AM | 18/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Bình Dương
Thép ống đúc phi 168, od 219 phủ keo, ống thép mạ kẽm phi 325, od 508 nhúng nóng, phi 610
Thép ống đúc phi 168, od 219 phủ keo, ống thép mạ kẽm phi 325, od 508 nhúng nóng, phi 610
[ID: 92634] [xem: 259 - trả lời: 0] [08:06 AM | 17/11/2016]
được gởi bởi: Thép Đại Phát Lộc
1,000 VNĐ
Bình Dương
Đầu tiên   1    2    3   »
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SAO ĐỎ
MST: 0312803179 - Tel: 08.62583517 | 08.62583518 - Fax: 08.62583516
Lầu 10, Cao Ốc Mỹ Thịnh, 137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
tgcn.org@gmail.com
090.318.00.99 (Mr.Vinh)
THẾ GIỚI CÔNG NGHIỆP
không trực tiếp bán sản phẩm.
Vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
Thiết Kế Website bởi Thiết Kế Website Cao Cấp