Hỗ trợ
Hotline: 090.318.00.99
chống dính    chảo dầu    ốc vít    bulong    màn cửa    tay quay    máy bờm dầu    khoa chống trộm    laptop    con nâng    xâm c4
Thegioicongnghiep.org - Trang chủ
Đăng Trang chủ | Quản lý Trang chủ | Chủ đề Trang chủ
Tất cả
Đầu tiên   1    2   »
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NHIỆP MECI
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NHIỆP MECI
[ID: 66721] [xem: 424 - trả lời: 0] [23:46 PM | 18/06/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn nhựa PVC - Rèm nhựa PVC
Màn nhựa PVC - Rèm nhựa PVC
[ID: 30010] [xem: 1204 - trả lời: 0] [18:41 PM | 21/12/2012]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn nhựa PVC - Rèm nhựa PVC
Màn nhựa PVC - Rèm nhựa PVC
[ID: 30011] [xem: 1310 - trả lời: 0] [18:50 PM | 21/12/2012]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Quạt chắn gió - Quạt cắt gió
Quạt chắn gió - Quạt cắt gió
[ID: 30012] [xem: 980 - trả lời: 0] [18:59 PM | 21/12/2012]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Vách lưới nhà xưởng - Lưới INOX ngăn côn trùng
Vách lưới nhà xưởng - Lưới INOX ngăn côn trùng
[ID: 30013] [xem: 1407 - trả lời: 0] [19:25 PM | 21/12/2012]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn ngăn lạnh
Màn ngăn lạnh
[ID: 33707] [xem: 1082 - trả lời: 0] [12:33 PM | 06/04/2013]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn cửa PVC, rèm cửa PVC
Màn cửa PVC, rèm cửa PVC
[ID: 44048] [xem: 1338 - trả lời: 0] [11:26 AM | 09/10/2012]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Thảm cao su chống tĩnh điện, tấm lót cao su chống tĩnh điện, ESD Rubber Mat
Thảm cao su chống tĩnh điện, tấm lót cao su chống tĩnh điện, ESD Rubber Mat
[ID: 44635] [xem: 1200 - trả lời: 0] [09:54 AM | 30/10/2013]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màng nhựa pvc chống tĩnh điện, mành nhựa phòng sạch
Màng nhựa pvc chống tĩnh điện, mành nhựa phòng sạch
[ID: 44696] [xem: 1362 - trả lời: 0] [11:34 AM | 09/10/2012]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Cửa cuốn PVC - Cửa cuốn nhanh
Cửa cuốn PVC - Cửa cuốn nhanh
[ID: 44697] [xem: 1497 - trả lời: 0] [11:30 AM | 09/10/2012]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Cửa cuốn nhanh, cửa cuốn high speed doors, cửa cuốn tốc độ cao, cửa cuốn nhựa pvc
Cửa cuốn nhanh, cửa cuốn high speed doors, cửa cuốn tốc độ cao, cửa cuốn nhựa pvc
[ID: 47386] [xem: 442 - trả lời: 0] [22:27 PM | 02/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màng nhựa pvc có kẻ ô mắt cáo sợ cacbon, màng chống tĩnh điện, pvc esd grid
Màng nhựa pvc có kẻ ô mắt cáo sợ cacbon, màng chống tĩnh điện, pvc esd grid
[ID: 47387] [xem: 658 - trả lời: 0] [22:44 PM | 02/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn nhựa pvc ngăn tia lửa hàn, ngăn hồ quang điện, cảnh báo nguy nhiểm
Màn nhựa pvc ngăn tia lửa hàn, ngăn hồ quang điện, cảnh báo nguy nhiểm
[ID: 47388] [xem: 642 - trả lời: 0] [22:50 PM | 02/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Cuộn thảm cao su, cao su tinh điện, cao si lưu hóa, esd rubber mat
Cuộn thảm cao su, cao su tinh điện, cao si lưu hóa, esd rubber mat
[ID: 47448] [xem: 621 - trả lời: 0] [13:13 PM | 04/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màng ngăn lạnh, cản bụi
Màng ngăn lạnh, cản bụi
[ID: 47666] [xem: 659 - trả lời: 0] [16:37 PM | 07/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Lắp đặt màn nhựa pvc tiết kiệm chi phí, màn cửa công nghiệp
Lắp đặt màn nhựa pvc tiết kiệm chi phí, màn cửa công nghiệp
[ID: 47667] [xem: 741 - trả lời: 0] [16:47 PM | 07/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn nhựa pvc chống con trùng cửa bếp, cửa nhà ăn
Màn nhựa pvc chống con trùng cửa bếp, cửa nhà ăn
[ID: 47670] [xem: 702 - trả lời: 0] [17:05 PM | 07/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Thảm cao su chống tĩnh điện, tấm lót cao su chống tĩnh điện, ESD Rubber Mats
Thảm cao su chống tĩnh điện, tấm lót cao su chống tĩnh điện, ESD Rubber Mats
[ID: 47672] [xem: 615 - trả lời: 0] [17:27 PM | 07/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Cuộn màn nhựa pvc, màng nhựa pvc trong, tấm nhựa pvc
Cuộn màn nhựa pvc, màng nhựa pvc trong, tấm nhựa pvc
[ID: 47673] [xem: 748 - trả lời: 0] [17:36 PM | 07/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn nhựa ngăn côn trùng xưởng may
Màn nhựa ngăn côn trùng xưởng may
[ID: 47674] [xem: 528 - trả lời: 0] [17:40 PM | 07/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Vách ngăn màng nhựa pvc, màng nhựa pvc trong, vách ngăn công nghiệp
Vách ngăn màng nhựa pvc, màng nhựa pvc trong, vách ngăn công nghiệp
[ID: 47675] [xem: 539 - trả lời: 0] [17:42 PM | 07/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn nhựa pvc ngăn côn trùng cửa kho thủy sản, khu vực chế biến
Màn nhựa pvc ngăn côn trùng cửa kho thủy sản, khu vực chế biến
[ID: 47676] [xem: 647 - trả lời: 0] [17:44 PM | 07/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn nhựa pvc ngăn thất thoát hơi lạnh, cản bụi, tiết kiệm điện
Màn nhựa pvc ngăn thất thoát hơi lạnh, cản bụi, tiết kiệm điện
[ID: 47677] [xem: 588 - trả lời: 0] [17:51 PM | 07/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Rèm cửa nhựa pvc ngăn lạnh, ngăn bụi, pvc strip door
Rèm cửa nhựa pvc ngăn lạnh, ngăn bụi, pvc strip door
[ID: 47461] [xem: 635 - trả lời: 0] [13:48 PM | 04/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn cửa pvc, rèm cửa kho, màng nhựa trong
Màn cửa pvc, rèm cửa kho, màng nhựa trong
[ID: 47775] [xem: 649 - trả lời: 0] [12:53 PM | 09/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Quạt cắt gió ngăn lạnh, ngăn bụi, ngăn thất thoát nhiệt, air curtain
Quạt cắt gió ngăn lạnh, ngăn bụi, ngăn thất thoát nhiệt, air curtain
[ID: 47455] [xem: 432 - trả lời: 0] [13:38 PM | 04/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Vách ngăn màng nhựa pvc, màng nhựa pvc trong, vách ngăn công nghiệp
Vách ngăn màng nhựa pvc, màng nhựa pvc trong, vách ngăn công nghiệp
[ID: 47385] [xem: 690 - trả lời: 0] [22:16 PM | 02/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Cuộn màn nhựa pvc, màng nhựa pvc trong, tấm nhựa pvc
Cuộn màn nhựa pvc, màng nhựa pvc trong, tấm nhựa pvc
[ID: 47447] [xem: 902 - trả lời: 0] [13:09 PM | 04/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Màn nhựa pvc màu vàng, rèm nhựa chống côn trùng, mành rèm cửa kho
Màn nhựa pvc màu vàng, rèm nhựa chống côn trùng, mành rèm cửa kho
[ID: 47391] [xem: 651 - trả lời: 0] [23:22 PM | 02/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Vách lưới ngăn côn trùng, cửa lưới ngăn côn trùng
Vách lưới ngăn côn trùng, cửa lưới ngăn côn trùng
[ID: 47454] [xem: 663 - trả lời: 0] [13:35 PM | 04/01/2014]
được gởi bởi: Nguyễn Như Hoàn
thương lượng
Toàn quốc
Đầu tiên   1    2   »
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SAO ĐỎ
MST: 0312803179 - Tel: 08.62583517 | 08.62583518 - Fax: 08.62583516
Lầu 10, Cao Ốc Mỹ Thịnh, 137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
tgcn.org@gmail.com
090.318.00.99 (Mr.Vinh)
THẾ GIỚI CÔNG NGHIỆP
không trực tiếp bán sản phẩm.
Vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
Thiết Kế Website bởi Thiết Kế Website Cao Cấp