Hỗ trợ
Hotline: 090.318.00.99
chống dính    chảo dầu    ốc vít    bulong    màn cửa    tay quay    máy bờm dầu    khoa chống trộm    laptop    con nâng    xâm c4
Thegioicongnghiep.org - Trang chủ
Đăng Trang chủ | Quản lý Trang chủ | Chủ đề Trang chủ
Tất cả
Đầu tiên   1    2   »
Thép ống đúc phi 325, od 90, dn 100, ống thép phi 219, od 273, dn 300 sch40 api 5l
Thép ống đúc phi 325, od 90, dn 100, ống thép phi 219, od 273, dn 300 sch40 api 5l
[ID: 92105] [xem: 170 - trả lời: 0] [06:39 AM | 27/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Bình Dương
Thép ống đúc phi 219, ống thép phi 273, thép ống od 325 x 8ly, phi 406 x 12ly
Thép ống đúc phi 219, ống thép phi 273, thép ống od 325 x 8ly, phi 406 x 12ly
[ID: 92104] [xem: 191 - trả lời: 0] [06:33 AM | 27/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Bình Dương
Thép ống phi 219 x 8ly, phi 168 x 7ly, od 141 x 5ly, dn 200
Thép ống phi 219 x 8ly, phi 168 x 7ly, od 141 x 5ly, dn 200
[ID: 92071] [xem: 144 - trả lời: 0] [09:45 AM | 25/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép ống đúc phi 168, od 146, phi 133, ống thép phi 219 sch40, dn 300
Thép ống đúc phi 168, od 146, phi 133, ống thép phi 219 sch40, dn 300
[ID: 92070] [xem: 176 - trả lời: 0] [09:44 AM | 25/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép ống đúc phi 325 x 8.4ly sch40, od 406, ống thép phi 219, dn 250, od 273 sch40
Thép ống đúc phi 325 x 8.4ly sch40, od 406, ống thép phi 219, dn 250, od 273 sch40
[ID: 92069] [xem: 164 - trả lời: 0] [09:42 AM | 25/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Wall, Thép ống đúc phi 48, od 60, ống thép phi 76, phi 90, od 114, ống kẽm phi 141
Wall, Thép ống đúc phi 48, od 60, ống thép phi 76, phi 90, od 114, ống kẽm phi 141
[ID: 92049] [xem: 191 - trả lời: 0] [09:29 AM | 24/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Ống kẽm, Thép ống đúc phi 219, od 325, dn 250, ống thép mạ kẽm phi 273, od 406
Ống kẽm, Thép ống đúc phi 219, od 325, dn 250, ống thép mạ kẽm phi 273, od 406
[ID: 92048] [xem: 131 - trả lời: 0] [08:49 AM | 24/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Toàn quốc
Wall, Thép ống đúc phi 114, od 141, ống thép phi 168, od 219, dn 250, A 300
Wall, Thép ống đúc phi 114, od 141, ống thép phi 168, od 219, dn 250, A 300
[ID: 92029] [xem: 206 - trả lời: 0] [08:24 AM | 22/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Wall, Thép ống phi 34, thép ống đúc phi 48, od 60, thép ống mạ kẽm phi 76, phi 90, od 114
Wall, Thép ống phi 34, thép ống đúc phi 48, od 60, thép ống mạ kẽm phi 76, phi 90, od 114
[ID: 92028] [xem: 209 - trả lời: 0] [08:14 AM | 22/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Toàn quốc
Wall, Thép ống đúc, ống thép hàn phi 21 phi 325, phi 406 wall thickness 3 x 34
Wall, Thép ống đúc, ống thép hàn phi 21 phi 325, phi 406 wall thickness 3 x 34
[ID: 92027] [xem: 161 - trả lời: 0] [08:05 AM | 22/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Wall, Thép ống đúc phi 34, od 219, ống thép phi 273, od 325, dn 400, ống kẽm phi 27, od 34
Wall, Thép ống đúc phi 34, od 219, ống thép phi 273, od 325, dn 400, ống kẽm phi 27, od 34
[ID: 92009] [xem: 222 - trả lời: 0] [09:16 AM | 21/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Wall, Thép ống đúc phi 219 x 8.18ly, od 273, ống thép phi 325, dn 300, od 355 x 11.1ly
Wall, Thép ống đúc phi 219 x 8.18ly, od 273, ống thép phi 325, dn 300, od 355 x 11.1ly
[ID: 92008] [xem: 232 - trả lời: 0] [09:10 AM | 21/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép ống đúc phi 90, od 168, dn 150, ống thép phi 219 x 8.18ly, od 273 sch40
Thép ống đúc phi 90, od 168, dn 150, ống thép phi 219 x 8.18ly, od 273 sch40
[ID: 92007] [xem: 207 - trả lời: 0] [09:02 AM | 21/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép hộp 75 x 150, thép hộp lớn 100 x 150, hộp thép dày 100 x 200, hộp kẽm 30 x 60
Thép hộp 75 x 150, thép hộp lớn 100 x 150, hộp thép dày 100 x 200, hộp kẽm 30 x 60
[ID: 91997] [xem: 250 - trả lời: 0] [09:09 AM | 20/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép hộp 60 x 120, thép hộp dày 75 x 150, thép hộp kẽm 40 x 80, thép hộp lớn 100 x 200
Thép hộp 60 x 120, thép hộp dày 75 x 150, thép hộp kẽm 40 x 80, thép hộp lớn 100 x 200
[ID: 91996] [xem: 253 - trả lời: 0] [09:04 AM | 20/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép hộp 50 x 100, thép hộp kẽm 60 x 120, thép hộp dày 75 x 150, 80 x 120
Thép hộp 50 x 100, thép hộp kẽm 60 x 120, thép hộp dày 75 x 150, 80 x 120
[ID: 91995] [xem: 265 - trả lời: 0] [08:57 AM | 20/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
sld dc53, Thép ống đúc phi 325, od 355, ống thép phi 406, dn 500, phi 610
sld dc53, Thép ống đúc phi 325, od 355, ống thép phi 406, dn 500, phi 610
[ID: 91972] [xem: 229 - trả lời: 0] [08:56 AM | 19/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép ống đúc phi 114, od 141, thép ống mạ kẽm phi 168, od 219, ống mạ kẽm nhúng nóng phi 273, od 325
Thép ống đúc phi 114, od 141, thép ống mạ kẽm phi 168, od 219, ống mạ kẽm nhúng nóng phi 273, od 325
[ID: 91971] [xem: 260 - trả lời: 0] [08:45 AM | 19/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép ống phi 34, thép ống đúc phi 48, thép ống đúc mạ kẽm phi 60, od 76, phi 90 dn 100 sch40
Thép ống phi 34, thép ống đúc phi 48, thép ống đúc mạ kẽm phi 60, od 76, phi 90 dn 100 sch40
[ID: 91970] [xem: 234 - trả lời: 0] [08:38 AM | 19/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép hộp 50 x 100 Hòa Phát, thép hộp 75 x 150, 20 x 40, thép hộp kẽm 40 x 80, 60 x 120
Thép hộp 50 x 100 Hòa Phát, thép hộp 75 x 150, 20 x 40, thép hộp kẽm 40 x 80, 60 x 120
[ID: 91885] [xem: 211 - trả lời: 0] [08:21 AM | 17/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép hộp kẽm 30 x 60 Hòa Phát, Thép hộp mạ kẽm 50 x 100, hộp thép 75 x 150 x 4ly
Thép hộp kẽm 30 x 60 Hòa Phát, Thép hộp mạ kẽm 50 x 100, hộp thép 75 x 150 x 4ly
[ID: 91884] [xem: 181 - trả lời: 0] [08:14 AM | 17/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép hộp 20 x 40, thép hộp kẽm 30 x 60, thép hộp mạ kẽm 40 x 80, 50 x 100
Thép hộp 20 x 40, thép hộp kẽm 30 x 60, thép hộp mạ kẽm 40 x 80, 50 x 100
[ID: 91883] [xem: 374 - trả lời: 0] [08:08 AM | 17/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép ống đúc phi 219.phi 273.phi 325.phi 406 wall thickness 3_31
Thép ống đúc phi 219.phi 273.phi 325.phi 406 wall thickness 3_31
[ID: 91881] [xem: 238 - trả lời: 0] [22:13 PM | 16/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép ống phi 406.phi 508.phi 610 wall thickness 3 x 35
Thép ống phi 406.phi 508.phi 610 wall thickness 3 x 35
[ID: 91880] [xem: 244 - trả lời: 0] [22:09 PM | 16/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép Tấm Chịu Mài Mòn A515, S50C, SCM440, SKD11 8ly 10ly 12ly 14ly
Thép Tấm Chịu Mài Mòn A515, S50C, SCM440, SKD11 8ly 10ly 12ly 14ly
[ID: 91811] [xem: 292 - trả lời: 0] [08:30 AM | 13/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Hợp kim  A 5052 , 6061, Giá bán hợp kim A 5052 , 6061, 1050
Hợp kim A 5052 , 6061, Giá bán hợp kim A 5052 , 6061, 1050
[ID: 91810] [xem: 273 - trả lời: 0] [08:19 AM | 13/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép Hình I250, Thép Hình I300, Thép Hình I400, Thép Hình I500, Thép Hình I582
Thép Hình I250, Thép Hình I300, Thép Hình I400, Thép Hình I500, Thép Hình I582
[ID: 91809] [xem: 284 - trả lời: 0] [08:09 AM | 13/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép Hình I200, Thép Hình I250, Thép Hình I298, Thép Hình I300, Thép Hình I346
Thép Hình I200, Thép Hình I250, Thép Hình I298, Thép Hình I300, Thép Hình I346
[ID: 91808] [xem: 316 - trả lời: 0] [08:01 AM | 13/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Thép Hình I100, Thép Hình I120, Thép Hình I150, Thép Hình I175, Thép Hình I200
Thép Hình I100, Thép Hình I120, Thép Hình I150, Thép Hình I175, Thép Hình I200
[ID: 91807] [xem: 364 - trả lời: 0] [07:55 AM | 13/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Sumo, Thép ống đúc phi 90 x 5.5ly, od 219, ống thép mạ kẽm phi 325, od 273, dn 400
Sumo, Thép ống đúc phi 90 x 5.5ly, od 219, ống thép mạ kẽm phi 325, od 273, dn 400
[ID: 91783] [xem: 253 - trả lời: 0] [08:37 AM | 12/10/2016]
được gởi bởi: Nguyên Minh
1,000 VNĐ
Đồng Nai
Đầu tiên   1    2   »
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SAO ĐỎ
MST: 0312803179 - Tel: 08.62583517 | 08.62583518 - Fax: 08.62583516
Lầu 10, Cao Ốc Mỹ Thịnh, 137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
tgcn.org@gmail.com
090.318.00.99 (Mr.Vinh)
THẾ GIỚI CÔNG NGHIỆP
không trực tiếp bán sản phẩm.
Vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
Thiết Kế Website bởi Thiết Kế Website Cao Cấp