Hỗ trợ
Hotline: 090.318.00.99
chống dính    chảo dầu    ốc vít    bulong    màn cửa    tay quay    máy bờm dầu    khoa chống trộm    laptop    con nâng    xâm c4
Thegioicongnghiep.org - Trang chủ
Đăng Trang chủ | Quản lý Trang chủ | Chủ đề Trang chủ
Tất cả
Đầu tiên   1    2   »
AJ02-AJ03 - Đại lý Nireco Vietnam - Trạm thủy lực AJ02-AJ03 - TMP Vietnam
AJ02-AJ03 - Đại lý Nireco Vietnam - Trạm thủy lực AJ02-AJ03 - TMP Vietnam
[ID: 91576] [xem: 291 - trả lời: 0] [16:35 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
AJ11-AJ21-AJ41 - Đại lý Nireco Vietnam - Servo actuator AJ11-AJ21-AJ41 - TMP Vietnam
AJ11-AJ21-AJ41 - Đại lý Nireco Vietnam - Servo actuator AJ11-AJ21-AJ41 - TMP Vietnam
[ID: 91575] [xem: 228 - trả lời: 0] [16:31 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
WGL1000 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến đo độ dày sản phẩm WGL1000 - TMP Vietnam
WGL1000 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến đo độ dày sản phẩm WGL1000 - TMP Vietnam
[ID: 91574] [xem: 215 - trả lời: 0] [16:28 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
ECLM-1000 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến đo mức ECLM-1000 - TMP Vietnam
ECLM-1000 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến đo mức ECLM-1000 - TMP Vietnam
[ID: 91573] [xem: 239 - trả lời: 0] [16:24 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
ECLM-2000 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến đo mức ECLM-2000 - TMP Vietnam
ECLM-2000 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến đo mức ECLM-2000 - TMP Vietnam
[ID: 91572] [xem: 260 - trả lời: 0] [16:21 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
EMW - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến từ EMW - TMP Vietnam
EMW - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến từ EMW - TMP Vietnam
[ID: 91571] [xem: 235 - trả lời: 0] [16:16 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
AWC - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến vị trí AWC - TMP Vietnam
AWC - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến vị trí AWC - TMP Vietnam
[ID: 91570] [xem: 185 - trả lời: 0] [16:14 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
NS-CPC - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến vị trí NS-CPC - TMP Vietnam
NS-CPC - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến vị trí NS-CPC - TMP Vietnam
[ID: 91569] [xem: 225 - trả lời: 0] [16:11 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
LSE4096 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến vị trí LSE4096 - TMP Vietnam
LSE4096 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến vị trí LSE4096 - TMP Vietnam
[ID: 91568] [xem: 280 - trả lời: 0] [16:08 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
SGA3000 - Đại lý Nireco Vietnam - Bộ điều khiển EPC - CPC SGA3000 - TMP Vietnam
SGA3000 - Đại lý Nireco Vietnam - Bộ điều khiển EPC - CPC SGA3000 - TMP Vietnam
[ID: 91566] [xem: 324 - trả lời: 0] [16:05 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
PG300 - 500 - 800 - Đại lý Nireco Vietnam - Servo valves PG300 - 500 - 800 - TMP Vietnam
PG300 - 500 - 800 - Đại lý Nireco Vietnam - Servo valves PG300 - 500 - 800 - TMP Vietnam
[ID: 91565] [xem: 209 - trả lời: 0] [16:03 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
FW22/FW31 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến vị trí FW22/FW31  - TMP Vietnam
FW22/FW31 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến vị trí FW22/FW31 - TMP Vietnam
[ID: 91563] [xem: 270 - trả lời: 0] [15:59 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
FW80 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến vị trí FW80 - TMP Vietnam
FW80 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến vị trí FW80 - TMP Vietnam
[ID: 91562] [xem: 257 - trả lời: 0] [15:56 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
GYKM-LT - Đại lý Nireco Vietnam - Thước đo vị trí GYKM-LT - TMP Vietnam
GYKM-LT - Đại lý Nireco Vietnam - Thước đo vị trí GYKM-LT - TMP Vietnam
[ID: 91561] [xem: 252 - trả lời: 0] [14:55 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
NRC-01 - Đại lý Nireco Vietnam - Máy in bề mặt sản phẩm NRC-01 - TMP Vietnam
NRC-01 - Đại lý Nireco Vietnam - Máy in bề mặt sản phẩm NRC-01 - TMP Vietnam
[ID: 91560] [xem: 269 - trả lời: 0] [14:51 PM | 30/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
LH500 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến chỉnh biên băng tôn LH500
LH500 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến chỉnh biên băng tôn LH500
[ID: 91537] [xem: 258 - trả lời: 0] [17:14 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
LH110 - ại lý Nireco Vietnam - Cảm biến chỉnh biên băng tôn LH110
LH110 - ại lý Nireco Vietnam - Cảm biến chỉnh biên băng tôn LH110
[ID: 91536] [xem: 218 - trả lời: 0] [17:13 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến chỉnh biên băng tôn LH19
Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến chỉnh biên băng tôn LH19
[ID: 91535] [xem: 206 - trả lời: 0] [17:11 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
PH30 / PH31 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến chỉnh biên băng tôn PH30 / PH31
PH30 / PH31 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến chỉnh biên băng tôn PH30 / PH31
[ID: 91534] [xem: 222 - trả lời: 0] [17:07 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
SLH20B - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến chỉnh biên băng tôn SLH20B
SLH20B - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến chỉnh biên băng tôn SLH20B
[ID: 91533] [xem: 194 - trả lời: 0] [17:05 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
UHW500/700 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến siêu âm chỉnh biên băng tôn UHW500/700
UHW500/700 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến siêu âm chỉnh biên băng tôn UHW500/700
[ID: 91532] [xem: 235 - trả lời: 0] [17:04 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
A352 - Đại lý Nireco Vietnam - Servo Actuator A352
A352 - Đại lý Nireco Vietnam - Servo Actuator A352
[ID: 91531] [xem: 241 - trả lời: 0] [17:02 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
AE1000 - Đại lý Nireco Vietnam - Bộ điều khiển vị trí AE1000
AE1000 - Đại lý Nireco Vietnam - Bộ điều khiển vị trí AE1000
[ID: 91530] [xem: 196 - trả lời: 0] [17:00 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
MB - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng MB
MB - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng MB
[ID: 91529] [xem: 202 - trả lời: 0] [16:59 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
MJ - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng MJ
MJ - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng MJ
[ID: 91528] [xem: 233 - trả lời: 0] [16:58 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
TSA - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng TSA
TSA - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng TSA
[ID: 91527] [xem: 250 - trả lời: 0] [16:56 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
MC30 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng MC30 - TMP Vietnam
MC30 - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng MC30 - TMP Vietnam
[ID: 91526] [xem: 234 - trả lời: 0] [16:55 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
MG - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng MG - TMP Vietnam
MG - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng MG - TMP Vietnam
[ID: 91525] [xem: 245 - trả lời: 0] [16:54 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
CJ - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng CJ - TMP Vietnam
CJ - Đại lý Nireco Vietnam - Cảm biến lực căng CJ - TMP Vietnam
[ID: 91523] [xem: 308 - trả lời: 0] [16:45 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
TCD050 - Đại lý Nireco Vietnam - Bộ điều khiển lực căng TCD050 - TMP Vietnam
TCD050 - Đại lý Nireco Vietnam - Bộ điều khiển lực căng TCD050 - TMP Vietnam
[ID: 91522] [xem: 266 - trả lời: 0] [16:44 PM | 28/09/2016]
được gởi bởi: Phạm Ý
thương lượng
Toàn quốc
Đầu tiên   1    2   »
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SAO ĐỎ
MST: 0312803179 - Tel: 08.62583517 | 08.62583518 - Fax: 08.62583516
Lầu 10, Cao Ốc Mỹ Thịnh, 137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
tgcn.org@gmail.com
090.318.00.99 (Mr.Vinh)
THẾ GIỚI CÔNG NGHIỆP
không trực tiếp bán sản phẩm.
Vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
Thiết Kế Website bởi Thiết Kế Website Cao Cấp