Hỗ trợ
Hotline: 090.318.00.99
chống dính    chảo dầu    ốc vít    bulong    màn cửa    tay quay    máy bờm dầu    khoa chống trộm    laptop    con nâng    xâm c4
Thegioicongnghiep.org - Trang chủ
Đăng Trang chủ | Quản lý Trang chủ | Chủ đề Trang chủ
Đầu tiên «   1    2    3    4    5    6    7    8   »
Sick Vietnam - Đại lý Sick Vietnam
Sick Vietnam - Đại lý Sick Vietnam
[ID: 92739] [xem: 738 - trả lời: 0] [22:43 PM | 22/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
AS Scholer Bolte LBS 44 - AS Scholer Bolte VietNam
AS Scholer Bolte LBS 44 - AS Scholer Bolte VietNam
[ID: 92737] [xem: 750 - trả lời: 0] [16:43 PM | 22/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
ESM 1500 Mark 10 - Máy đo lực kéo - Mark 10 Vietnam
ESM 1500 Mark 10 - Máy đo lực kéo - Mark 10 Vietnam
[ID: 92691] [xem: 610 - trả lời: 0] [23:31 PM | 20/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Máy đo độ dày - Magnamike 8600 - Olympus IMS Vietnam
Máy đo độ dày - Magnamike 8600 - Olympus IMS Vietnam
[ID: 92664] [xem: 957 - trả lời: 0] [11:06 AM | 18/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Spohn burkhardt vietnam - IDV CS065 Bộ điều khiển cầm tay Spohn burkhardt
Spohn burkhardt vietnam - IDV CS065 Bộ điều khiển cầm tay Spohn burkhardt
[ID: 92660] [xem: 758 - trả lời: 0] [10:07 AM | 18/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
GEMX12-0540 Bei sensor-Bei sensor VietNam
GEMX12-0540 Bei sensor-Bei sensor VietNam
[ID: 92523] [xem: 694 - trả lời: 0] [16:53 PM | 15/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Taiyo electric Vietnam-Đại lý Taiyo electric VietNam-TMP VietNam
Taiyo electric Vietnam-Đại lý Taiyo electric VietNam-TMP VietNam
[ID: 92462] [xem: 1047 - trả lời: 0] [23:48 PM | 10/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Moog VietNam-Encoder Moog-Đại lý Moog VietNam
Moog VietNam-Encoder Moog-Đại lý Moog VietNam
[ID: 92461] [xem: 1008 - trả lời: 0] [23:20 PM | 10/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Leine Linde Vietnam-Đại lý Leine Linde Vietnam-TMP VietNam
Leine Linde Vietnam-Đại lý Leine Linde Vietnam-TMP VietNam
[ID: 92460] [xem: 832 - trả lời: 0] [22:50 PM | 10/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Mehrer Vietnam - Đại lý Mehrer Vietnam - TMP VietNam
Mehrer Vietnam - Đại lý Mehrer Vietnam - TMP VietNam
[ID: 92456] [xem: 1000 - trả lời: 0] [15:29 PM | 10/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
AS Scholer Bolte VietNam-Đại lý As Scholer Bolte VietNam
AS Scholer Bolte VietNam-Đại lý As Scholer Bolte VietNam
[ID: 92455] [xem: 716 - trả lời: 0] [15:04 PM | 10/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Aerzen VietNam - Đại lý Aerzen VietNam
Aerzen VietNam - Đại lý Aerzen VietNam
[ID: 92431] [xem: 1558 - trả lời: 0] [11:59 AM | 08/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNam
Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNam
[ID: 92429] [xem: 1500 - trả lời: 0] [11:40 AM | 08/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Đại lý Pora VietNam-Pora VietNam-TMP VietNam
Đại lý Pora VietNam-Pora VietNam-TMP VietNam
[ID: 92397] [xem: 690 - trả lời: 0] [09:14 AM | 07/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Fox Instruments - Fox Instruments VietNam - TMP VietNam
Fox Instruments - Fox Instruments VietNam - TMP VietNam
[ID: 92289] [xem: 909 - trả lời: 0] [15:07 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Máy đo lực căng - máy đo lực - Mark 10 VietNam
Máy đo lực căng - máy đo lực - Mark 10 VietNam
[ID: 92098] [xem: 676 - trả lời: 0] [11:41 AM | 26/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Nidec encoder - Nidec Avtron - Nidec Avtron VietNam
Nidec encoder - Nidec Avtron - Nidec Avtron VietNam
[ID: 92097] [xem: 793 - trả lời: 0] [11:13 AM | 26/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Conch Vietnam - TMP VietNam
Conch Vietnam - TMP VietNam
[ID: 92095] [xem: 1274 - trả lời: 0] [09:43 AM | 26/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
30BAR XP2i-S5-BHX Ametek, Ametek Vietnam, đại lý Ametek Vietnam
30BAR XP2i-S5-BHX Ametek, Ametek Vietnam, đại lý Ametek Vietnam
[ID: 92089] [xem: 675 - trả lời: 0] [15:36 PM | 25/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
HMI G310C230 Red Lion, G310C230 Red Lion, Red Lion VietNam
HMI G310C230 Red Lion, G310C230 Red Lion, Red Lion VietNam
[ID: 92079] [xem: 700 - trả lời: 0] [11:04 AM | 25/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
G310R230 HMI Red Lion, Red Lion Vietnam, đại lý Red Lion Vietnam
G310R230 HMI Red Lion, Red Lion Vietnam, đại lý Red Lion Vietnam
[ID: 92064] [xem: 1074 - trả lời: 0] [23:21 PM | 24/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
PMTC-805A Pora, Pora VietNam, Đại lý Pora VietNam
PMTC-805A Pora, Pora VietNam, Đại lý Pora VietNam
[ID: 92062] [xem: 706 - trả lời: 0] [17:23 PM | 24/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Valve Valbia, Valve Valbia Vietnam, đại lý valve Valbia Vietnam
Valve Valbia, Valve Valbia Vietnam, đại lý valve Valbia Vietnam
[ID: 92010] [xem: 1052 - trả lời: 0] [13:27 PM | 21/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
8600 Olympus 8600 - máy đo độ dày chai Olympus - Olympus VietNam
8600 Olympus 8600 - máy đo độ dày chai Olympus - Olympus VietNam
[ID: 92005] [xem: 889 - trả lời: 0] [23:32 PM | 20/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Presto testing instruments, Presto testing instruments vietnam, đại lý Presto VietNam, Presto VietNam
Presto testing instruments, Presto testing instruments vietnam, đại lý Presto VietNam, Presto VietNam
[ID: 91988] [xem: 894 - trả lời: 0] [15:47 PM | 19/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Barksdale control products, Barksdate control VietNam, Barksdate VietNam
Barksdale control products, Barksdate control VietNam, Barksdate VietNam
[ID: 91966] [xem: 731 - trả lời: 0] [12:00 PM | 18/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
PW 609 FSG, FSG VietNam, đại lý FSG Vietnam
PW 609 FSG, FSG VietNam, đại lý FSG Vietnam
[ID: 91958] [xem: 606 - trả lời: 0] [17:09 PM | 17/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Fotoelektrik-Pauly, Fotoelektrik-Pauly VietNam, đại lý Fotoelektrik-Pauly VietNam, TMP Vietnam
Fotoelektrik-Pauly, Fotoelektrik-Pauly VietNam, đại lý Fotoelektrik-Pauly VietNam, TMP Vietnam
[ID: 91899] [xem: 631 - trả lời: 0] [11:44 AM | 17/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Fantini cosmi VietNam_đại lý Fantini cosmi Vietnam
Fantini cosmi VietNam_đại lý Fantini cosmi Vietnam
[ID: 91882] [xem: 644 - trả lời: 0] [22:22 PM | 16/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
1,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Miinet VietNam, Moore Industry VietNam, đại lý Miinet VietNam, đại lý Moore Industry VietNam
Miinet VietNam, Moore Industry VietNam, đại lý Miinet VietNam, đại lý Moore Industry VietNam
[ID: 91822] [xem: 810 - trả lời: 0] [16:48 PM | 13/10/2016]
được gởi bởi: VanThan Pham
thương lượng
Hồ Chí Minh
Đầu tiên «   1    2    3    4    5    6    7    8   »
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SAO ĐỎ
MST: 0312803179 - Tel: 08.62583517 | 08.62583518 - Fax: 08.62583516
Lầu 10, Cao Ốc Mỹ Thịnh, 137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
tgcn.org@gmail.com
090.318.00.99 (Mr.Vinh)
THẾ GIỚI CÔNG NGHIỆP
không trực tiếp bán sản phẩm.
Vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
Thiết Kế Website bởi Thiết Kế Website Cao Cấp