Hỗ trợ
Hotline: 090.318.00.99
chống dính    chảo dầu    ốc vít    bulong    màn cửa    tay quay    máy bờm dầu    khoa chống trộm    laptop    con nâng    xâm c4
Thegioicongnghiep.org - Trang chủ
Đăng Trang chủ | Quản lý Trang chủ | Chủ đề Trang chủ
Tất cả
Đầu tiên   1    2    3    4    5   »
VFD055C23A - VFD055C43A - VFD055C43A - VFD075B43A - BIẾN TẦN CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT HIỆN NAY
VFD055C23A - VFD055C43A - VFD055C43A - VFD075B43A - BIẾN TẦN CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT HIỆN NAY
[ID: 93502] [xem: 253 - trả lời: 0] [13:58 PM | 04/04/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD055E43A - VFD055B43A - VFD055C43A - VFD075M43A - BIẾN TẦN GIÁ RẺ CẠNH TRANH
VFD055E43A - VFD055B43A - VFD055C43A - VFD075M43A - BIẾN TẦN GIÁ RẺ CẠNH TRANH
[ID: 93501] [xem: 233 - trả lời: 0] [13:53 PM | 04/04/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD075M43A - VFD055M43A - VFD037M43A - VFD022M43B - BIẾN TẦN MÁY CHẾ BIẾN GỖ
VFD075M43A - VFD055M43A - VFD037M43A - VFD022M43B - BIẾN TẦN MÁY CHẾ BIẾN GỖ
[ID: 93500] [xem: 283 - trả lời: 0] [13:39 PM | 04/04/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD015E21A - VFD022E21A - VFD022E43A - VFD037E43A - VFD055E43A - BIẾN TẦN MÁY CHẾ BIẾN GỖ
VFD015E21A - VFD022E21A - VFD022E43A - VFD037E43A - VFD055E43A - BIẾN TẦN MÁY CHẾ BIẾN GỖ
[ID: 93499] [xem: 282 - trả lời: 0] [13:35 PM | 04/04/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD055M43A - VFD075M43A - VFD055B43P - VFD075B43A - BIẾN TẦN MÁY CHẾ BIẾN GỖ
VFD055M43A - VFD075M43A - VFD055B43P - VFD075B43A - BIẾN TẦN MÁY CHẾ BIẾN GỖ
[ID: 93498] [xem: 267 - trả lời: 0] [13:31 PM | 04/04/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD007M43B - VFD015M43B - VFD037M43A - VFD022M43B - VFD037M43A - VFD055M43A - BIẾN TẦN CHUYÊN DÙNG MÁY CHẾ BIẾN GỖ
VFD007M43B - VFD015M43B - VFD037M43A - VFD022M43B - VFD037M43A - VFD055M43A - BIẾN TẦN CHUYÊN DÙNG MÁY CHẾ BIẾN GỖ
[ID: 93497] [xem: 234 - trả lời: 0] [09:42 AM | 01/04/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD007M21A - VFD015M21A - VFD022M21A - VFD007M43B - VFD015M43B  - VFD037M43A - BIẾN TẦN MÁY CHẾ BIẾN GỖ TẠI VIỆT NAM
VFD007M21A - VFD015M21A - VFD022M21A - VFD007M43B - VFD015M43B - VFD037M43A - BIẾN TẦN MÁY CHẾ BIẾN GỖ TẠI VIỆT NAM
[ID: 93496] [xem: 229 - trả lời: 0] [09:38 AM | 01/04/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD370CP43B-21- iến tần delta 3 PHA 380VAC - 37KW
VFD370CP43B-21- iến tần delta 3 PHA 380VAC - 37KW
[ID: 93495] [xem: 221 - trả lời: 0] [14:45 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD370C43S- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 37KW
VFD370C43S- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 37KW
[ID: 93494] [xem: 303 - trả lời: 0] [14:44 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD370C23A- biến tần delta 3 PHA 220VAC - 37KW
VFD370C23A- biến tần delta 3 PHA 220VAC - 37KW
[ID: 93493] [xem: 239 - trả lời: 0] [14:41 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD370CP43A-21- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 37KW
VFD370CP43A-21- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 37KW
[ID: 93492] [xem: 220 - trả lời: 0] [14:40 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD550C43A - biến tần delta 3 PHA 380VAC - 55KW
VFD550C43A - biến tần delta 3 PHA 380VAC - 55KW
[ID: 93491] [xem: 236 - trả lời: 0] [14:37 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD550CP43A-00 - biến tần delta 3 PHA 380VAC - 55KW
VFD550CP43A-00 - biến tần delta 3 PHA 380VAC - 55KW
[ID: 93490] [xem: 201 - trả lời: 0] [14:36 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD750C43A- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 75KW
VFD750C43A- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 75KW
[ID: 93489] [xem: 212 - trả lời: 0] [14:33 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD750C23A- biến tần delta 3 PHA 220VAC - 75KW
VFD750C23A- biến tần delta 3 PHA 220VAC - 75KW
[ID: 93488] [xem: 170 - trả lời: 0] [14:32 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD750CP43B-00- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 75KW
VFD750CP43B-00- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 75KW
[ID: 93487] [xem: 231 - trả lời: 0] [14:30 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD1100C43A- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 110KW
VFD1100C43A- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 110KW
[ID: 93486] [xem: 171 - trả lời: 0] [14:28 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD1100CP43A-00- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 110KW
VFD1100CP43A-00- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 110KW
[ID: 93485] [xem: 187 - trả lời: 0] [14:27 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
VFD1100CP43A-21- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 110KW
VFD1100CP43A-21- biến tần delta 3 PHA 380VAC - 110KW
[ID: 93484] [xem: 209 - trả lời: 0] [14:24 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG CHO MÁY CHẾ BIẾN GỖ
THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG CHO MÁY CHẾ BIẾN GỖ
[ID: 93483] [xem: 216 - trả lời: 0] [14:10 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
CHUYÊN SẢN XUẤT TỦ ĐIỆN MÁY CHẾ BIẾN GỖ TPHCM
CHUYÊN SẢN XUẤT TỦ ĐIỆN MÁY CHẾ BIẾN GỖ TPHCM
[ID: 93482] [xem: 187 - trả lời: 0] [14:08 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
BIẾN TẦN, PLC, HMI DELTA MÁY CHẾ BIẾN GỖ
BIẾN TẦN, PLC, HMI DELTA MÁY CHẾ BIẾN GỖ
[ID: 93481] [xem: 229 - trả lời: 0] [14:07 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
BIẾN TẦN CHỐNG BỤI MÁY CHẾ BIẾN GỖ
BIẾN TẦN CHỐNG BỤI MÁY CHẾ BIẾN GỖ
[ID: 93480] [xem: 208 - trả lời: 0] [14:05 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
BIẾN TẦN PHÙ HỢP CÁC LOẠI TẠI CHO MÁY CHẾ BIẾN GỖ
BIẾN TẦN PHÙ HỢP CÁC LOẠI TẠI CHO MÁY CHẾ BIẾN GỖ
[ID: 93479] [xem: 168 - trả lời: 0] [14:01 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
PHỤ TÙNG THAY THẾ MÁY CHẾ BIẾN GỖ
PHỤ TÙNG THAY THẾ MÁY CHẾ BIẾN GỖ
[ID: 93478] [xem: 196 - trả lời: 0] [13:56 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
BIẾN TẦN THAY THẾ THEO MÁY CHẾ BIẾN GỖ
BIẾN TẦN THAY THẾ THEO MÁY CHẾ BIẾN GỖ
[ID: 93477] [xem: 182 - trả lời: 0] [13:55 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
BIẾN TẦN ĐÀI LOAN CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM
BIẾN TẦN ĐÀI LOAN CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM
[ID: 93476] [xem: 185 - trả lời: 0] [13:54 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
BIẾN TẦN ĐÀI LOAN CHUYÊN DỤNG MÁY CHẾ BIẾN GỖ TẠI VIỆT NAM
BIẾN TẦN ĐÀI LOAN CHUYÊN DỤNG MÁY CHẾ BIẾN GỖ TẠI VIỆT NAM
[ID: 93475] [xem: 192 - trả lời: 0] [13:53 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
Biến tần delta chính hãng - biến tần đài loan tại việt nam
Biến tần delta chính hãng - biến tần đài loan tại việt nam
[ID: 93474] [xem: 174 - trả lời: 0] [13:51 PM | 29/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
Bộ điều khiển chính xác động cơ ba pha
Bộ điều khiển chính xác động cơ ba pha
[ID: 93473] [xem: 175 - trả lời: 0] [14:53 PM | 28/03/2017]
được gởi bởi: PHẠM Ý (Mr.Y)
thương lượng
Toàn quốc
Đầu tiên   1    2    3    4    5   »
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SAO ĐỎ
MST: 0312803179 - Tel: 08.62583517 | 08.62583518 - Fax: 08.62583516
Lầu 10, Cao Ốc Mỹ Thịnh, 137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
tgcn.org@gmail.com
090.318.00.99 (Mr.Vinh)
THẾ GIỚI CÔNG NGHIỆP
không trực tiếp bán sản phẩm.
Vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
Thiết Kế Website bởi Thiết Kế Website Cao Cấp