x
Đăng nhập
Facebook login
Google login
x
Đăng ký
Facebook login Google login
x
Quên mật khẩu
Hủy
x
ACTIVE VIP
Xin chào quý khách.
Để kích hoạt tài khoản VIP xin vui lòng liên hệ
Số HOTLINE: 0903.18.00.99
Hủy
Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú
từ 24/06/2019 loại thành viên: thường 146 sản phẩm

MENU

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

    ID Doanh nghiệp: G-0009874

    Địa chỉ: 1389/7 Phan văn Trị , Phường 10 , Quận Gò vấp , HCM

    Điện thoại: 083588028

    Email: [email protected]

    Website: http://lamgiaphu.com/

Brook Crompton Pumps liên hệ

(cập nhật 22-08-2019)
Brook Crompton Pumps
Brook Crompton Pumps
Brook Crompton Pumps

Brook Crompton Pumps

(cập nhật 22-08-2019)
ID Sản phẩm
G-0009874-00127
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ

CÔNG TY TNHH TM-DV LÂM GIA PHÚ

Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị , Phường 10 , Quận Gò Vấp , HCM

• LGP Trading co., Ltd : là 1 trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị , phụ tùng công nghiệp, linh kiện , phụ kiện thay thế nhà xưởng, là nhà phân phối thiết bị tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam.

• Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất uy tín hàng đầu tại thế giới : Germany , American Italia , Philipin, Hàn Quốc, France, India, , Japan, , Switzerland, Taiwan, Mexico, Pháp , Nga…..

Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

• Email: [email protected]

• Skype : Vo.nhu83

. Yahoo: nhu.lamgiaphu

• Sản phẩm mới nhất : http://thietbilinhkiencongnghiep.mov.mn/

MÃ HÀNG

WP-DF80MM 2-PDA71MJ Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF80MS 2-PDA71MK Brook Crompton Vietnam Distributor WP-DF90LMX 2-PDA71MR http://lamgiaphu.com/ WP-DF90LSX 2-PDA80MG WP-DF100LMF 2-PDA80MR Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF112MR 2-PDA90SK Brook Crompton Vietnam Distributor WP-DF132SGX 2-PDA90LT http://lamgiaphu.com/ WP-DF132SMX W-DF80M-90L Hotline: WP-DF160MJ W-DF100L-112M Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF160MR W-DF132S-180L Brook Crompton Vietnam Distributor WP-DF160LT W-UDF200LX http://lamgiaphu.com/ WP-DF180MF W-UDF225S/M Hotline: WP-UDF200LNX W-UDF250ME Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF200LNX W-UDF280SE Brook Crompton Vietnam Distributor WP-UDF200LNX W-UDF280ME http://lamgiaphu.com/ WP-DF200LNX W-UDF315SE Hotline: 0 WP-UDF225MP W-UDF315ME Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF225MP W-UDF315M/L Brook Crompton Vietnam Distributor WP-UDF250MNE W-UDF355S/M/L http://lamgiaphu.com/ WP-DF250SN W-DF80M-90L WU-DF80MJ W-DF100L-112M Brook Crompton Americas - Electric Motors WU-DF80MM W-DF132S-180L Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF90LMX W-DF200LX http://lamgiaphu.com/ WU-DF90LSX W-DF225S/M WU-DF100LR W-DF250S Brook Crompton Americas - Electric Motors WU-DF112MM W-DF250M Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF132SE W-DF280S http://lamgiaphu.com/ WU-DF132SJ W-DF280M WU-DF160MB W-DF315S Brook Crompton Americas - Electric Motors WU-DF160MJ W-DF315M/L Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF160LR W-DF355S/M/L http://lamgiaphu.com/ WU-DF180ME W-DF80M WU-DF200LGX W-DF90S Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF200LGX W-DF90L Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF200LNX W-DF100L http://lamgiaphu.com/ W-DF200LNX W-DF112M WU-DF225MN W-DF132S Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF225MN W-DF132M Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF250MNE W-DF160M http://lamgiaphu.com/ W-DF250SN W-DF160L WP-UDF280SNE W-DF180M Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF250MN W-DF180L Brook Crompton Vietnam Distributor WP-UDF280MNE W-UDF200LX http://lamgiaphu.com/ WP-DF280SN(3) W-UDF225S WP-UDF315SNE W-UDF225M Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF280MN(3) W-UDF250ME Brook Crompton Vietnam Distributor WP-UDF315MNE W-UDF280SE http://lamgiaphu.com/ WP-DF315SN W-UDF280ME WP-UDF315MN W-UDF315SE Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF315MN W-UDF315ME Brook Crompton Vietnam Distributor WP-UDF315MP W-UDF315M http://lamgiaphu.com/ WP-DF315MP W-UDF315L WP-UDF315LN W-UDF355S Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF315LN W-UDF355M Brook Crompton Vietnam Distributor WP-UDF315LP W-UDF355L http://lamgiaphu.com/ WP-DF315LP W-DF80M WP-UDF355SG W-DF90S Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF355SG W-DF90L Brook Crompton Vietnam Distributor WP-UDF355SJ W-DF100L http://lamgiaphu.com/ WP-DF355SJ W-DF112M WP-UDF355SN W-DF132S Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF355SN W-DF132M Brook Crompton Vietnam Distributor WP-UDF355MJ W-DF160M http://lamgiaphu.com/ WP-DF355MJ W-DF160L WP-UDF355MN W-DF180M Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF355MN W-DF180L Brook Crompton Vietnam Distributor WP-UDF355LN W-DF200LX http://lamgiaphu.com/ WP-DF355LN W-DF225S WU-DF280SNE W-DF225M Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF250MN W-DF250S Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF280MNE W-DF250M http://lamgiaphu.com/ W-DF280SN(3) W-DF280S WU-DF315SNE W-DF280M Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF280MN(3) W-DF315S Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF315MNE W-DF315M http://lamgiaphu.com/ W-DF315SN W-DF315L WU-DF315MN W-DF355S Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF315MN W-DF355M Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF315MP W-DF355L http://lamgiaphu.com/ W-DF315MP W-DF80ME(1) WU-DF315LN W-DF80MJ(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF315LN W-DF90SF(1) Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF315LN W-DF90LM(1) http://lamgiaphu.com/ W-DF315LN W-DF100LJ(1) WU-DF355SG W-DF112MM(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF355SG W-DF132SE(1) Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF355SJ W-DF132SJ(1) http://lamgiaphu.com/ W-DF355SJ W-DF160MB(1) WU-DF355SN W-DF160MJ(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF355SN W-DF160LR(1) Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF355MJ W-DF180ME(1) http://lamgiaphu.com/ W-DF355MJ W-UDF200LGX(2) WU-DF355MN W-DF200LGX(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF355MN W-UDF200LNX(2) Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF355LN W-DF200LNX(3) http://lamgiaphu.com/ W-DF355LN W-UDF225MN(2) WP-DF90LTX W-DF225MN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF90LWX W-UDF250MNE(2) Brook Crompton Vietnam Distributor WP-DF100LRF W-DF250SN http://lamgiaphu.com/ WP-DF100LTF W-UDF280SNE(2) WP-DF112MWX W-DF250MN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF132STX W-UDF280MNE(2) Brook Crompton Vietnam Distributor WP-DF132MVX W-DF280SN(3) http://lamgiaphu.com/ WP-DF160MR1) W-UDF315SNE(2) WP-DF160LU(1) W-DF280MN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-DF180ME W-UDF315MNE(2) Brook Crompton Vietnam Distributor WP-DF180LM(1) W-DF315SN(3) http://lamgiaphu.com/ WP-UDF200LNX W-UDF315MN(2) WP-DF200LNX W-DF315MN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-UDF225SR(2) W-UDF315MP(2) Brook Crompton Vietnam Distributor WP-DF225SR(3) W-DF315MP(3) http://lamgiaphu.com/ WP-UDF225MN(2) W-UDF315LN(2) WP-DF225MN(3) W-DF315LN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors WP-UDF250MPE W-UDF315LN(2) Brook Crompton Vietnam Distributor WP-DF250SP W-DF315LN(3) http://lamgiaphu.com/ WU-DF80ME W-UDF355SG(2) WU-DF80MS W-DF355SG(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors WU-DF90LRX W-UDF355SJ(2) Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF90LWX W-DF355SJ(3) http://lamgiaphu.com/ WU-DF100LS W-UDF355SN(1) WU-DF100LTF W-DF315SN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors WU-DF112MT W-UDF355MJ(2) Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF132STX W-DF355MJ(3) http://lamgiaphu.com/ WU-DF132MVX W-UDF355MN(2) WU-DF160MJ W-DF355MN(3) Brook Crompton Americas - Electric Motors WU-DF160LR(1) W-UDF355LN(2) Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF180ME W-DF355LN(3) http://lamgiaphu.com/ WU-DF180LJ W-DF80ME(1) WU-DF200LNX W-DF80MG(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF200LNX W-DF90SE(1) Brook Crompton Vietnam Distributor WU-DF225SN(2) W-DF90LK(1) http://lamgiaphu.com/ W-DF225SN(3) W-DF100LJ(1) WU-DF225MN(2) W-DF100LR(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors W-DF225MN(3 W-DF112MS(1) Brook Crompton Vietnam Distributor B-DA56MA W-DF132SJ(1) http://lamgiaphu.com/ B-DA56MB W-DF132MR(1) B-DA63MA W-DF160MJ(1) Brook Crompton Americas - Electric Motors B-DA63MB W-DF160LR(1) Brook Crompton Vietnam Distributor B-DA71MA W-DF180ME(1) http://lamgiaphu.com/ B-DA71MB W-DF180LJ(1) A-DA80MA W-UDF200LNX(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors A-DA80MB W-DF200LNX(3) Brook Crompton Vietnam Distributor A-DA90SA W-UDF225SN(2) http://lamgiaphu.com/ A-DA90LA W-DF225SN(3) A-DA100LA W-UDF225MN(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors A-DA112MA W-DF225MN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor A-DA132SA W-UDF250MNE(2) http://lamgiaphu.com/ A-DA132SB W-DF250SN(3) A-DA160MA W-UDF280SNE(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors A-DA160MB W-DF250MN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor A-DA160LA W-UDF280MNE(2) http://lamgiaphu.com/ B-DA56MA W-DF280SN(3) B-DA56MB W-UDF315SNE(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors B-DA63MA W-DF280MN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor B-DA63MB W-UDF315MNE(2) http://lamgiaphu.com/ B-DA71MA W-DF315SN(3) B-DA71MB W-UDF315MN(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors B-DA80MA W-DF315MN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor A-DA80MB W-UDF315MP(2) http://lamgiaphu.com/ A-DA90SA W-DF315MP(3) A-DA90LA W-UDF315LN(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors A-DA100LA W-DF315LN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor A-DA100LB W-UDF315LN(2) http://lamgiaphu.com/ A-DA112MA W-DF315LN(3) A-DA132SA W-UDF355SG(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors A-DA132MA W-DF355SG(3) Brook Crompton Vietnam Distributor A-DA160MA W-UDF355SJ(2) http://lamgiaphu.com/ A-DA160LA W-DF355SJ(3) B-DA63MA W-UDF355SN(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors B-DA63MB W-DF355SN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor B-DA71MA W-UDF355MJ(2) http://lamgiaphu.com/ B-DA71MB W-DF355MJ(3) B-DA80MA W-UDF355MN(2) Brook Crompton Americas - Electric Motors B-DA80MB W-DF355MN(3) Brook Crompton Vietnam Distributor A-DA90SA W-UDF355LN(2) http://lamgiaphu.com/ A-DA90LA W-DF355LN(3) A-DA100LA W-EF90-100L Brook Crompton Americas - Electric Motors A-DA112MA W-EF112M Brook Crompton Vietnam Distributor A-DA132SA W-EF132S/M http://lamgiaphu.com/ A-DA132MA W-EF160-180L A-DA132MB WU-EF200L Brook Crompton Americas - Electric Motors A-DA160MA WU-EF225S Brook Crompton Vietnam Distributor A-DA160LA WU-EF225M http://lamgiaphu.com/ B-DA71MA WU-EF250MNE B-DA71MB WU-EF280SNE Brook Crompton Americas - Electric Motors B-DA80MA WU-EF280MNE Brook Crompton Vietnam Distributor B-DA80MB WU-EF315SNE http://lamgiaphu.com/ B-DA90S WU-EF315MNE B-DA90LA WU-EF315M Brook Crompton Americas - Electric Motors B-DA100LA WU-EF315L Brook Crompton Vietnam Distributor B-DA100LB European frame http://lamgiaphu.com/ B-DA112MA W-EF90-100L B-DA132S W-EF112M Brook Crompton Americas - Electric Motors B-DA132M W-EF132S/M Brook Crompton Vietnam Distributor B-DA160MA W-EF160-180 http://lamgiaphu.com/ B-DA160MB W-EF200L B-DA160L W-EF225S Brook Crompton Americas - Electric Motors B-DF71MA W-EF225M Brook Crompton Vietnam Distributor B-DF71MB W-EF250S http://lamgiaphu.com/ A-DF80MA W-EF250M A-DF80MB W-EF280S Brook Crompton Americas - Electric Motors A-DF90SA W-EF280M Brook Crompton Vietnam Distributor A-DF90LA W-EF315S http://lamgiaphu.com/ A-DF100LA W-EF315M A-DF112MA W-EF315L Brook Crompton Americas - Electric Motors A-DF132SA W-EF90SG Brook Crompton Vietnam Distributor A-DF132SB W-EF90SG http://lamgiaphu.com/ A-DF160MA W-EF90LM A-DF160MB W-EF100LR Brook Crompton Americas - Electric Motors A-DF160LA W-EF112MG Brook Crompton Vietnam Distributor A-DF180MA W-EF132SF http://lamgiaphu.com/ A-DF200LA W-EF132SJ A-DF200LB W-EF160MF Brook Crompton Americas - Electric Motors AU-DF225M W-EF160MJ Brook Crompton Vietnam Distributor AU-DF250M W-EF160LR http://lamgiaphu.com/ AU-DF280S W-EF180ML AU-DF280MA WU-EF200LN Brook Crompton Americas - Electric Motors AU-DF315SA W-EF200LN Brook Crompton Vietnam Distributor AU-DF315MA WU-EF200LN http://lamgiaphu.com/ AU-DF315LA W-EF200LN AU-DF315LB WU-EF225MN Brook Crompton Americas - Electric Motors AU-DF355M W-EF225MN Brook Crompton Vietnam Distributor AU-DF355L WU-EF250MNE http://lamgiaphu.com/ AU-DF355LA W-EF250SN BU-DF355LB WU-EF280SNE Brook Crompton Americas - Electric Motors BU-DF355LC W-EF280MN Brook Crompton Vietnam Distributor BU-DF400LA WU-EF280MNE http://lamgiaphu.com/ BU-DF400LB W-EF280SN(3) 2-EDA71MG WU-EF315SNE Brook Crompton Americas - Electric Motors 2-EDA71MK W-EF280MN Brook Crompton Vietnam Distributor 2-EDA71MR WU-EF315MNE http://lamgiaphu.com/ 2-EDA80MF W-EF315SN 2-EDA80MK WU-EF315MN Brook Crompton Americas - Electric Motors 2-EDA90SJ W-EF315MN Brook Crompton Vietnam Distributor 2-EDA90LS WU-EF315MP http://lamgiaphu.com/ 2-EDA71MG W-EF315MP 2-EDA71MK(1) WU-EF315LN Brook Crompton Americas - Electric Motors 2-EDA71MR(1) W-EF315LN Brook Crompton Vietnam Distributor 2-EDA80MG WU-EF315LN http://lamgiaphu.com/ 2-EDA80MR W-EF315LN 2-EDA90LK(1) 2-TDA80MR Brook Crompton Americas - Electric Motors 2-EDA90LT(1) 2-TDA90SK Brook Crompton Vietnam Distributor 2-TDA71MG 2-TDA90LT http://lamgiaphu.com/ 2-TDA71MK TDA100LZ 2-TDA71MR PDA63SF Brook Crompton Americas - Electric Motors 2-TDA80MF PDA63SF Brook Crompton Vietnam Distributor 2-TDA80MK 2-PDA71MG http://lamgiaphu.com/ 2-TDA90SJ 2-PDA71MK 2-TDA90LS 2-PDA71MR Brook Crompton Americas - Electric Motors TDA100LZ 2-PDA80MF Brook Crompton Vietnam Distributor 2-TDA71MJ 2-PDA80MK http://lamgiaphu.com/ 2-TDA71MK 2-PDA90SJ 2-TDA71MR 2-PDA90LS Brook Crompton Americas - Electric Motors 2-TDA80MG PDA63SF Brook Crompton Vietnam Distributor PDA63SG http://lamgiaphu.com/

Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh

Đặt uy tín lên hàng đầu

X

Liên hệ mua sản phẩm

Brook Crompton Pumps
Mã hiệu: G-0009874-00127
Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú
Địa chỉ: 1389/7 Phan văn Trị , Phường 10 , Quận Gò vấp , HCM
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VINAB2B
Địa chỉ: Tòa nhà TEDI, 15A Hoàng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.22446663 - Fax: 028.6258348 - Email: [email protected]
bộ công thương
Thiết kế Website Thương Mại Điện Tử bởi Up88.vn

Brook Crompton Pumps

Brook Crompton Pumps