x
Đăng nhập
Facebook login
Google login
x
Đăng ký
Facebook login Google login
x
Quên mật khẩu
Hủy
x
ACTIVE VIP
Xin chào quý khách.
Để kích hoạt tài khoản VIP xin vui lòng liên hệ
Ở khu vực phía nam: 028-62583347
Ở khu vực phía bắc: 028-62583341
Hủy

đầu bấm ống JIC liên hệ

(cập nhật 10-07-2019)
đầu bấm ống JIC
đầu bấm ống JIC
đầu bấm ống JIC
đầu bấm ống JIC

đầu bấm ống JIC

(cập nhật 10-07-2019)

ID: G-0010812-00006

Người đăng
Điện thoại
0903854882
Email
chuong.vv@vina-hydraulics.vn
Địa chỉ
167B DƯƠNG ĐÌNH HỘI PHƯỜNG PHƯỚC LONG B QUẬN 9

MÔ TẢ NHƯ SAU

Đầu nối, 1/4", 7/16"x20, JIC, FDJ0404SP
Đầu nối, 1/4", 9/16"x18, JIC, FDJ0406SP Đầu nối, 3/8", 9/16"x18, JIC, FDJ0606SP Đầu nối, 3/8", 3/4"x16, JIC, FDJ0608SP Đầu nối, 1/2", 3/4"x16, JIC, FDJ0808SP Đầu nối, 1/2", 7/8"x14, JIC, FDJ0810SP Đầu nối, 5/8", 7/8"x14, JIC, FDJ1010SP Đầu nối, 5/8", 1.1/16"x12, JIC, FDJ1012SP Đầu nối, 3/4", 1.1/16"x12, JIC, FDJ1212SP Đầu nối, 3/4", 1.5/16"x12, JIC, FDJ1216SP Đầu nối, 1", 1.5/16"x12, JIC, FDJ1616SP Đầu nối, 1", 1.5/8"x12, JIC, FDJ1620SP Đầu nối, 1.1/4", 1.5/16"x12, JIC, FDJ2016SP Đầu nối, 1.1/4", 1.5/8"x12, JIC, FDJ2020SP Đầu nối, 1.1/4", 1.7/8"-12, JIC, FDJ2024SP Đầu nối, 1.1/2", 1.7/8"-12, JIC, FDJ2424SP Đầu nối, 1.1/2", 2.1/2"-12, JIC, FDJ2432SP Đầu nối, 2", 2.1/2"-12, JIC, FDJ3232SP Đầu nối, 1/4", 7/16"x20, JIC Cong 90, F90J0404SP Đầu nối, 1/4", 9/16"x18, JIC Cong 90, F90J0406SP Đầu nối, 3/8", 9/16"x18, JIC Cong 90, F90J0606SP Đầu nối, 3/8", 3/4"x16, JIC Cong 90, F90J0608SP Đầu nối, 1/2", 3/4"x16, JIC Cong 90, F90J0808SP Đầu nối, 1/2", 7/8"x14, JIC Cong 90, F90J0810SP Đầu nối, 5/8", 7/8"x14, JIC Cong 90, F90J1010SP Đầu nối, 5/8", 1.1/16"x12, JIC Cong 90, F90J1012SP Đầu nối, 3/4", 1.1/16"x12, JIC Cong 90, F90J1212SP Đầu nối, 3/4", 1.5/16"x12, JIC Cong 90, F90J1216SP Đầu nối, 1", 1.5/16"x12, JIC Cong 90, F90J1616SP Đầu nối, 1", 1.5/8"x12, JIC Cong 90, F90J1620SP Đầu nối, 1.1/4", 1.5/8"x12, JIC Cong 90, F90J2020SP Đầu nối, 1.1/4", 1.7/8"-12, JIC Cong 90, F90J2024SP Đầu nối, 1.1/2", 1.7/8"-12, JIC Cong 90, F90J2424SP Đầu nối, 1.1/2", 2.1/2"-12, JIC Cong 90, F90J2432SP Đầu nối, 2", 2.1/2"-12, JIC Cong 90, F90J3232SP Đầu nối, 1/4", 7/16"x20, JIC, 2H, FDJ0404GIR Đầu nối, 1/4", 9/16"x18, JIC, 2H, FDJ0406GIR Đầu nối, 3/8", 9/16"x18, JIC, 2H, FDJ0606GIR Đầu nối, 3/8", 3/4"x16, JIC, 2H, FDJ0608GIR Đầu nối, 1/2", 3/4"x16, JIC, 2H, FDJ0808GIR Đầu nối, 1/2", 7/8"x14, JIC, 2H, FDJ0810GIR Đầu nối, 1/2", 1.1/16"x12, JIC, 2H, FDJ0812GIR Đầu nối, 5/8", 7/8"x14, JIC, 2H, FDJ1010GIR Đầu nối, 5/8", 1.1/16"x12, JIC, 2H, FDJ1012GIR Đầu nối, 3/4", 1.1/16"x12, JIC, 2H, FDJ1212GIR Đầu nối, 3/4", 1.5/16"x12, JIC, 2H, FDJ1216GIR Đầu nối, 1", 1.5/16"x12, JIC, 2H, FDJ1616GIR Đầu nối Interlock, 1", JIC 1.5/16"x12, KFDJ1616 Đầu nối Interlock, 1.1/4", JIC 1.5/8"x12, KFDJ2020 Đầu nối Interlock, 1.1/2", JIC 1.7/8"x12, KFDJ2424 Đầu nối interlock, 3000psi, 1", cong 45, KF45J1620 Đầu nối Interlock, 1.1/4",Cong 45 , JIC 1.5/8"x12, KF45J2020 Đầu nối Interlock, 1", BSP Cong 90, 1.5/16"x12, KF90J1616 Đầu nối Interlock, 1.1/4", BSP Cong 90, 1.5/8"x12, KF90J2020 Đầu nối Interlock, 1.1/2", BSP Cong 90, 1.7/8"x12, KF90J2424 Đầu nối, 1/4", 7/16"x20, JIC Cong 45 , F45J0404SP Đầu nối, 1/4", 9/16"x18, JIC Cong 45 , F45J0406SP Đầu nối, 3/8", 9/16"x18, JIC Cong 45 , F45J0606SP Đầu nối, 3/8", 3/4"x16, JIC Cong 45 , F45J0608SP Đầu nối, 1/2", 3/4"x16, JIC Cong 45 , F45J0808SP Đầu nối, 1/2", 7/8"x14, JIC Cong 45 , F45J0810SP Đầu nối, 5/8", 7/8"x14, JIC Cong 45 , F45J1010SP Đầu nối, 5/8", 1.1/16"x12, JIC Cong 45 , F45J1012SP Đầu nối, 3/4", 1.1/16"x12, JIC Cong 45 , F45J1212SP Đầu nối, 3/4", 1.5/16"x12, JIC Cong 45 , F45J1216SP Đầu nối, 1", 1.5/16"x12, JIC Cong 45 , F45J1616SP Đầu nối, 1", 1.5/8"x12, JIC Cong 45 , F45J1620SP Đầu nối, 1.1/4", 1.5/8"x12, JIC Cong 45 , F45J2020SP Đầu nối, 1.1/4", 1.7/8"-12, JIC Cong 45, F45J2024SP Đầu nối, 1.1/2", 1.7/8"-12, JIC Cong 45 , F45J2424SP Đầu nối, 1.1/2", 2.1/2"-12, JIC Cong 45, F45J2432SP
1
ID
Điện thoại
Email
Địa chỉ
X

Liên hệ mua sản phẩm

đầu bấm ống JIC
Mã hiệu: G-0010812-00006
Địa chỉ: