x
Đăng nhập
Facebook login
Google login
x
Đăng ký
Facebook login Google login
x
Quên mật khẩu
Hủy
x
ACTIVE VIP
Xin chào quý khách.
Để kích hoạt tài khoản VIP xin vui lòng liên hệ
Số HOTLINE: 0903.18.00.99
Hủy
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Poso
từ 01/01/1970 loại thành viên: thường 137 sản phẩm

MENU

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

  ID Doanh nghiệp: G-0010569

  Địa chỉ: 37 Hoàng Hoa Thám,Thanh Khê, Đà Nẵng

  Điện thoại: 0905577584

  Email: [email protected]

  Website:

Máy cắt không khí ACB – EMAX (loại di động) liên hệ

(cập nhật 20-12-2016)
Máy cắt không khí ACB – EMAX (loại di động)

Máy cắt không khí ACB – EMAX (loại di động)

(cập nhật 20-12-2016)
ID Sản phẩm
G-0010569-00065
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ

Máycắtkhôngkhí ACB – EMAX (loại di động)

- Xuất xứ: Italia

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

- Điện áp tại Icu=415VAC, 50Hz

- Nguyên lý bảo vệ quá tải:

- Trip Điện tử: điều chỉnh từ 0,4 ->1 In

- Bảo vệ ngắn mạch: điều chỉnh được.

- Khả năng cắt:

 • Icu=42kA : dòng định mức từ 800A đến 2000A
 • Icu=50kA: dòngđịnhmứctừ 800A đến 1600A
 • Icu=65kA: dòng định mức từ 1250A đến 3200A
 • Icu=85kA: dòng định mức từ 800A đến 2000A
 • Icu=75kA: dòng định mức từ 1000A đến 4000A
 • Icu=100kA: dòngđịnhmứctừ 800A đến 6300A
 • Icu=130kA: dòng định mức từ 1250A đến 2000A
 • Icu=150kA: dòng định mức từ 3200A đến 6300A

- Đặc điểm: Được nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt.

- Sảnphẩmbaogồm:

Mãhàng

Thông tin chi tiết

1SDA055616R1

E1B 800 PR121/P-LI In=800A 3p W MP

1SDA059666R1

E1 W FP 3p HR-HR new

1SDA059170R1

E1B 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP

1SDA059666R1

E1 W FP 3p HR-HR new

1SDA055648R1

E1B 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP

1SDA059666R1

E1 W FP 3p HR-HR new

1SDA055680R1

E1B 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP

1SDA059666R1

E1 W FP 3p HR-HR new

1SDA055840R1

E2B 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA055712R1

E1N 800 PR121/P-LI In=800A 3p W MP

1SDA059666R1

E1 W FP 3p HR-HR new

1SDA059214R1

E1N 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP

1SDA059666R1

E1 W FP 3p HR-HR new

1SDA055744R1

E1N 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP

1SDA059666R1

E1 W FP 3p HR-HR new

1SDA055776R1

E1N 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP

1SDA059666R1

E1 W FP 3p HR-HR new

1SDA055872R1

E2N 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA055904R1

E2N 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA055936R1

E2N 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA056128R1

E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056160R1

E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA058298R1

E2S 800 PR121/P-LI In=800A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA059302R1

E2S 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA055968R1

E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA056000R1

E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA056032R1

E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA059386R1

E3S 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056192R1

E3S 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056224R1

E3S 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056256R1

E3S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056288R1

E3S 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056320R1

E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056800R1

E4S 4000 PR121/P-LI In=4000A 3p W MP

1SDA059670R1

E4 W FP 3p HR-HR new

1SDA055624R1

E1B 800 PR121/P-LI In=800A 4p W MP

1SDA059762R1

E1 W FP 4p HR-HR new

1SDA059172R1

E1B 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP

1SDA059762R1

E1 W FP 4p HR-HR new

1SDA055656R1

E1B 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP

1SDA059762R1

E1 W FP 4p HR-HR new

1SDA055688R1

E1B 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP

1SDA059762R1

E1 W FP 4p HR-HR new

1SDA055848R1

E2B 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA055720R1

E1N 800 PR121/P-LI In=800A 4p W MP

1SDA059762R1

E1 W FP 4p HR-HR new

1SDA059216R1

E1N 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP

1SDA059762R1

E1 W FP 4p HR-HR new

1SDA055752R1

E1N 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP

1SDA059762R1

E1 W FP 4p HR-HR new

1SDA055784R1

E1N 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP

1SDA059762R1

E1 W FP 4p HR-HR new

1SDA055880R1

E2N 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA055912R1

E2N 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA055944R1

E2N 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA056136R1

E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056168R1

E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA058306R1

E2S 800 PR121/P-LI In=800A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA059304R1

E2S 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA055976R1

E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA056008R1

E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA056040R1

E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA059388R1

E3S 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056200R1

E3S 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056232R1

E3S 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056264R1

E3S 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056296R1

E3S 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056328R1

E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056808R1

E4S 4000 PR121/P-LI In=4000A 4p W MP

1SDA059766R1

E4 W FP 4p HR-HR new

1SDA056352R1

E3H 800 PR121/P-LI In=800A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA059346R1

E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056384R1

E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056416R1

E3H 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056448R1

E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056480R1

E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056512R1

E3H 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA056864R1

E4H 4000 PR121/P-LI In=4000A 3p W MP

1SDA059670R1

E4 W FP 3p HR-HR new

1SDA056992R1

E6H 5000 PR121/P-LI In=5000A 3p W MP

1SDA059671R1

E6 W FP 3p HR-HR new

1SDA057024R1

E6H 6300 PR121/P-LI In=6300A 3p W MP

1SDA059671R1

E6 W FP 3p HR-HR new

1SDA056064R1

E2L 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA056096R1

E2L 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP

1SDA059667R1

E2 W FP 3p HR-HR new

1SDA056736R1

E3L 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP

1SDA059669R1

E3 W FP 3p HR-HR new

1SDA057056R1

E6V 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p W MP

1SDA059671R1

E6 W FP 3p HR-HR new

1SDA057088R1

E6V 4000 PR121/P-LI In=4000A 3p W MP

1SDA059671R1

E6 W FP 3p HR-HR new

1SDA057120R1

E6V 5000 PR121/P-LI In=5000A 3p W MP

1SDA059671R1

E6 W FP 3p HR-HR new

1SDA057152R1

E6V 6300 PR121/P-LI In=6300A 3p W MP

1SDA059671R1

E6 W FP 3p HR-HR new

1SDA056360R1

E3H 800 PR121/P-LI In=800A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA059348R1

E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056392R1

E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056424R1

E3H 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056456R1

E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056488R1

E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056520R1

E3H 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA056872R1

E4H 4000 PR121/P-LI In=4000A 4p W MP

1SDA059766R1

E4 W FP 4p HR-HR new

1SDA057000R1

E6H 5000 PR121/P-LI In=5000A 4p W MP

1SDA059768R1

E6 W FP 4p HR-HR new

1SDA057032R1

E6H 6300 PR121/P-LI In=6300A 4p W MP

1SDA059768R1

E6 W FP 4p HR-HR new

1SDA056072R1

E2L 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA056104R1

E2L 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP

1SDA059763R1

E2 W FP 4p HR-HR new

1SDA056744R1

E3L 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP

1SDA059765R1

E3 W FP 4p HR-HR new

1SDA057064R1

E6V 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP

1SDA059768R1

E6 W FP 4p HR-HR new

1SDA057096R1

E6V 4000 PR121/P-LI In=4000A 4p W MP

1SDA059768R1

E6 W FP 4p HR-HR new

1SDA057128R1

E6V 5000 PR121/P-LI In=5000A 4p W MP

1SDA059768R1

E6 W FP 4p HR-HR new

1SDA057160R1

E6V 6300 PR121/P-LI In=6300A 4p W MP

1SDA059768R1

E6 W FP 4p HR-HR new

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH kỹ thuật POSO - K1/9 Tô Ngọc Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng

Phone : 0905 577 584 ( Mr. Sangem)

Mail: [email protected] ; [email protected]

X

Liên hệ mua sản phẩm

Máy cắt không khí ACB – EMAX (loại di động)
Mã hiệu: G-0010569-00065
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Poso
Địa chỉ: 37 Hoàng Hoa Thám,Thanh Khê, Đà Nẵng
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VINAB2B
Địa chỉ: Tòa nhà TEDI, 15A Hoàng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.22446663 - Fax: 028.6258348 - Email: [email protected]
bộ công thương
Thiết kế Website Thương Mại Điện Tử bởi Up88.vn

Máy cắt không khí ACB – EMAX (loại di động)

Máy cắt không khí ACB – EMAX (loại di động)