x
Đăng nhập
Facebook login
Google login
x
Đăng ký
Facebook login Google login
x
Quên mật khẩu
Hủy
x
ACTIVE VIP
Xin chào quý khách.
Để kích hoạt tài khoản VIP xin vui lòng liên hệ
Số HOTLINE: 0903.18.00.99
Hủy
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ HOÀNG LONG
từ 01/01/1970 loại thành viên: thường 60 sản phẩm

MENU

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

    ID Doanh nghiệp: G-0004331

    Địa chỉ: Số 40 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 08.66573579 - 08.66727477; 098 9390979 Mr Năng

    Email: [email protected]

    Website: http://www.hoanglongjsc.com.vn

Dầu nhớt Mobil - Mỡ công nghiệp liên hệ

(cập nhật 29-07-2019)
Dầu nhớt Mobil - Mỡ công nghiệp
Dầu nhớt Mobil - Mỡ công nghiệp

Dầu nhớt Mobil - Mỡ công nghiệp

(cập nhật 29-07-2019)
ID Sản phẩm
G-0004331-00056
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ

No

Country

Products

Packed

Marine Engines

1

ASIA

Mobilgard 300, SAE 30 TBN 10

208L drum

2

ASIA

Mobilgard 312, SAE 30 TBN 12

208L drum

3

ASIA

Mobilgard 412, SAE 40 TBN 12

208L drum

4

ASIA

Mobilgard 570, SAE 50 TBN 70

208L drum

5

ASIA

Mobilgard M330, SAE 30 TBN 30

208L drum

6

ASIA

Mobilgard M430, SAE 40 TBN 30

208L drum

7

ASIA

Mobilgard M440, SAE 40 TBN 40

208L drum

8

ASIA

Mobilgard 450NC

208L drum

Marine Hydraulics

9

ASIA

Mobil DTE 10 Excel 15

208L drum

10

ASIA

Mobil DTE 10 Excel 32

208L drum

11

ASIA

Mobil DTE 10 Excel 46

208L drum

12

ASIA

Mobil DTE 10 Excel 68

208L drum

13

ASIA

Mobil DTE 10 Excel 100

208L drum

Gear Oils

14

ASIA

Mobilgear 600 XP 68

208L drum

15

ASIA

Mobilgear 600 XP 100

208L drum

16

ASIA

Mobilgear 600 XP 150

208L drum

17

ASIA

Mobilgear 600 XP 220

208L drum

18

ASIA

Mobilgear 600 XP 320

208L drum

19

ASIA

Mobilgear 600 XP 460

208L drum

20

ASIA

Mobilgear 600 XP 680

208L drum

21

ASIA

Mobilgear XMP 150

208L drum

22

ASIA

Mobilgear XMP 220

208L drum

23

ASIA

Mobilgear XMP 320

208L drum

24

ASIA

Mobilgear XMP 460

208L drum

25

USA

Mobil 600W Super Cylinder

208L drum

26

USA

Mobil Mistlube 32 ISO VG 320

208L drum

Gear Oils Synthetic

27

USA

Mobil SHC 624

208L drum

28

USA

Mobil SHC 626

208L drum

5 Gall # 19L

29

USA

Mobil SHC 627

208L drum

30

USA

Mobil SHC 629

208L drum

5 Gall # 19L

31

USA

Mobil SHC 630

208L drum

5 Gall # 19L

32

USA

Mobil SHC 632

208L drum

5 Gall # 19L

33

USA

Mobil SHC 634

208L drum

5 Gall # 19L

34

USA

Mobil SHC 636

208L drum

5 Gall # 19L

35

USA

Mobil SHC 639

208L drum

36

USA

Mobil Gear SHC 22M

208L drum

37

USA

Mobil Gear SHC 46M

208L drum

38

FRANCE

Mobil Glygoyle 30

208L drum

39

FRANCE

Mobil Glygoyle 100

208L drum

20L Pail

40

FRANCE

Mobil Glygoyle 220

208L drum

FRANCE

20L Pail

41

FRANCE

Mobil Glygoyle 150

208L drum

FRANCE

5 Gall # 20L

42

FRANCE

Mobil Glygoyle 320

208L drum

FRANCE

5 Gall # 20L

43

FRANCE

Mobil Glygoyle 460

208L drum

FRANCE

5 Gall # 20L

44

FRANCE

Mobil Glygoyle 680

208L drum

Open Gear Oils

45

USA

MobilTac 375 NC

181Kg Drum

17.2 Kg Pail

46

USA

MobilTac MM

181Kg

47

USA

Mobilgear OGL 007

180Kg

Nature Gas Engine Oils

48

ASIA

Mobil Pegasus 710

208L drum

49

ASIA

Mobil Pegasus 805

208L drum

50

ASIA

Mobil Pegasus 605

208L drum

51

ASIA

Mobil Pegasus 610

208L drum

Turbine Oils

52

VN

Mobil Vacuoline 525 # ISO VG 100

208L drum

53

VN

Mobil Vacuoline 528 ↔ ISO VG 150

208L drum

54

ASIA

Mobil Vacuoline 1405 ↔ ISO VG 32

208L drum

55

ASIA

Mobil Vacuoline 1409 ↔ ISO VG 220

208L drum

56

VN

Mobil DTE Oil Light

208L drum

57

VN

Mobil DTE Oil Medium

208L drum

58

VN

Mobil DTE Oil Heavy Medium

208L drum

59

VN

Mobil DTE Oil Heavy

208L drum

60

VN

Mobil DTE Oil Extra Heavy

208L drum

61

ASIA

Mobil DTE 797

208L drum

62

ASIA

Mobil DTE 832 ↔ ISO VG 32

208L drum

63

ASIA

Mobil DTE 732 ↔ ISO VG 32

208L drum

64

ASIA

Mobil DTE 746 ↔ ISO VG 46

208L drum

65

ASIA

Mobil Vacuoline 537 ↔ ISO VG 320

208L drum

66

ASIA

Mobil Vacuoline 533 ↔ ISO VG 220

208L drum

Hydraulic Oils

67

VN

Mobil DTE Oil 24 ↔ ISO VG 32

208L drum

68

VN

Mobil DTE Oil 25 ↔ ISO VG 46

208L drum

69

VN

Mobil DTE Oil 26 ↔ ISO VG 68

208L drum

70

VN

Mobil DTE Oil 27 ↔ ISO VG 100

208L drum

71

UA

Mobil DTE FM 32 ↔ ISO VG 32

5 Gall # 19L

72

ASIA

Mobil Velocite No.3 ↔ ISO VG 2

208L drum

73

ASIA

Mobil Velocite No.6 ↔ ISO VG 10

208L drum

74

ASIA

Mobil Velocite 10 ↔ ISO VG 22

208L drum

75

ASIA

Mobil Velocite HP 24 ↔ ISO VG 24

208L drum

76

USA

Mobil Aero HFA

5 gallon pail

77

ASIA

Mobil Nyvac FR 200D

229Kg drum

78

USA

Mobil Pyrotec HFD 46

230Kg drum

79

USA

Mobil Jet Oil II (24x1quart)

946ml Bottle

Compressor Oils

80

ASIA

Mobil Rarus 424

20L/pail

208L drum

81

Mobil Rarus 425

20L/pail

208L drum

82

Mobil Rarus 426

20L/pail

208L drum

83

Mobil Rarus 427

20L/pail

208L drum

84

Mobil Rarus 429

208L drum

85

USA

Mobil Rarus 824

208L drum

86

Mobil Rarus 826

208L drum

87

Mobil Rarus 827

20L Pail

88

Mobil Rarus 829

20L Pail

208L drum

89

Mobil Rarus SHC 1024

208L drum

5 Gall # 19L

90

Mobil Rarus SHC 1025

208L drum

5 Gall # 19L

91

Mobil Rarus SHC 1026

208L drum

5 Gall # 19L

Rock Drill Oils

92

ASIA

Mobil Almo 529 #> ISO VG 150

208L drum

93

ASIA

Mobil Almo 527 #> ISO VG 100

208L drum

Ways Oils

94

ASIA

Mobil Vactra Oil No.2 ↔ ISO - VG 68, sx Singapore

208L drum

20L Pail

95

ASIA

Mobil Vactra Oil No.4 ↔ ISO-VG 220

208L drum

Rust Oils

96

USA

Mobilarma 798

18.9L Pail

Difference Oils

97

USA

Mobil Synthetic Oven 1090

208L drum

98

20L Pail

99

EU

Mobil Gargoyle Arctic 300

20L Pail

100

EU

Mobil Gargoyle Arctic 155

20L Pail

101

USA

Mobil Gargoyle Artic SHC 224

5 Gall # 19L

102

USA

208L drum

103

USA

Mobil Gargoyle Artic SHC 226

5 Gall # 19L

104

USA

208L drum

105

USA

Mobil Gargoyle Artic SHC 226E

5 Gall # 19L

106

USA

Mobil Gargoyle Artic SHC 230

5 Gall # 19L

107

USA

208L drum

108

USA

Mobil EAL Artic 22

5 Gall # 19L

109

USA

Mobil EAL Artic 32

5 Gall # 19L

110

USA

Mobil EAL Artic 46

5 Gall # 19L

111

USA

Mobil EAL Artic 68

5 Gall # 19L

112

USA

Mobil EAL Artic 220

208L drum

113

FRANCE

Mobil Zerice S 68

20L Pail

114

FRANCE

Mobil Zerice S 100

20L Pail

Cutting Oils

115

ASIA

Mobilmet 411

208L drum

116

ASIA

Mobi Cut 102

208L drum

117

ASIA

Mobil Cut 222

208L drum

Therm Oils

118

ASIA

Mobiltherm 605

208L drum

Greases

119

ASIA

Mobilux EP0, , NL.G.I No - 0

180Kg drum

15Kg Pail

120

Mobilux EP1, NL.G.I No - 1

180Kg drum

15Kg Pail

121

Mobilux EP2, NL.G.I No - 2

180Kg drum

15Kg Pail

122

Mobilux EP3, NL.G.I No - 3

180Kg drum

15Kg Pail

123

USA

Mobilgrease XHP 005, NL.G.I No - 00

54,5kg tin

124

Mobilgrease XHP 220, NL.G.I No - 0

CTY CP TM QUỐC TẾ HOÀNG LONG
Địa chỉ: số 40 Thành Thái, P12, Q10, Tp.HCM
X

Liên hệ mua sản phẩm

Dầu nhớt Mobil - Mỡ công nghiệp
Mã hiệu: G-0004331-00056
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ HOÀNG LONG
Địa chỉ: Số 40 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VINAB2B
Địa chỉ: Tòa nhà TEDI, 15A Hoàng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.22446663 - Fax: 028.6258348 - Email: [email protected]
bộ công thương
Thiết kế Website Thương Mại Điện Tử bởi Up88.vn

Dầu nhớt Mobil - Mỡ công nghiệp

Dầu nhớt Mobil - Mỡ công nghiệp